Senkonių palivarko inventorius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senkonių palivarko inventorius
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2005, t. 16, p. 31-41
Keywords:
LT
18 amžius; 19 amžius; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Karpiams priklausiusio Senkonių dvarui priskirto Senkonių palivarko išlikęs 1811 m. žemės matavimo (geometrinis) inventorius, skiriamas prie pilnųjų inventorių. Žemė išmatuota pagal jos rūšį ir kokybę valakais, margais, rykštėmis ir rykštelėmis. Jame duota detali visų žemės rūšių, kokybės ir kiekio dvaro ir valstiečių ūkyje išraiška. 1) Visų rūšių ir kategorijų žemės Senkonių dvare Senkonių palivarkui priklausė 522, 79 margo (17,43 valako) arba 6,44 %; 2) inventoriuje nurodyta kiekvieno valstiečio kiemo kategorija, vyrų ir moterų sk. ūkyje, vardai, šeimyninė priklausomybė, amžius; samdinių vardai ir amžius; 3) kiemui priklausantys galvijai pagal rūšį ir kategoriją, jų kiekis; 4) valstiečio ūkio žemės kiekis ir kategorija; 5) pasėlių kiekis visuose 3 sėjomainos laukuose, nenurodant pūdymui paliktos žemės; 6) visų rūšių valstiečių prievolės dvarui; ir 7) atskiriems ūkininkams išduotų dvaro arklių ir jaučių bei pasėlių kiekis. Inventoriaus gale duota visų kiemų ir dvaro duomenų suvestinė. Vertinga inventoriaus dalis, rečiau pasitaikanti kituose XVIII–XIX a. geometriniuose inventoriuose, kurioje pateikti dvaro dirbamų ir nedirbamų plotų, miškų, sodų, pievų, ganyklų, po pastatais esamų ir valstiečių naudojamų bei nenaudojamų sodybinių žemių visuose trijuose laukuose detalūs planai (viso 12). Inventoriuje ir planuose atsispindi tradicinio trilaukio pagrindu XIX a. pradžioje išplitusi rėžinė valstiečių ūkių žemės sudėtis. Planuose sutartiniais ženklais pažymėti valstiečių ūkiai (pastatai, sklypai), kaimo infrastruktūra (keliukai, upeliai, tiltai, kapinės). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ūkio raida; Žemėvalda; Žemės valdų planai (kartografija); Agrariniai santykiai; Palivarkai; Inventorius; Senkoniai.

ENThis article explores Senkoniai palivarkas’s land measurement inventory which was implemented in 1811. According to its type and quality, the land was measured in the following categories: valakas, margas, rykštė and rykštelė. The inventory indicates detailed aspects of the type, quality and quantity of farms and manor lands. Senkoniai palivarkas owned land area of 523 margas (17 valakas). The inventory specifies the category of each farmer's yard, as well as the number, names, family status and age of men and women, and the names and age of hirelings on the farm; the number, species and categories of livestock; the amount and category of land owned by the farmer; the amount of land under crop in all crop rotation fields, excluding areas of fallow land; farmers' obligatory services to the manor; and the quantity of horses, bulls and land under crop allocated to the individual farmers. The summary of data from all yards and manors is provided at the end of the inventory. Detailed plans of cultivated and uncultivated land areas, forests, gardens, fields, pastures, and exploited or unexploited infields near buildings in all three categories are a valuable part of the inventory. Such information rarely occurs in the other geometrical inventories dated from the 18th and 19th centuries. The traditional three-field farmland, which outspread at the beginning of the 19th century, is also reflected in the inventory and plans. The farms (buildings and lots) and country infrastructure (roads, streams, bridges, and graveyards) are marked with symbols in the plans.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3441
Updated:
2018-12-17 11:37:38
Metrics:
Views: 43    Downloads: 13
Export: