Сопоставительная идиоматика : на материале русских и литовских соматизмов

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Сопоставительная идиоматика: на материале русских и литовских соматизмов
Alternative Title:
  • Comparative phraseology: with reference to somatic phraseological units in the russian and lithuanian languages
  • Gretinamoji idiomatika
In the Journal:
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Komunikacija / Communication; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, naudojantis komparatyvistine metodologija, lyginami somatiniai lietuvių ir rusų kalbų frazeologizmai. Pagrindinė tyrimo empirinė medžiaga – iš rusų ir lietuvių kalbų frazeologinių žodynų atrinkti somatizmai su „rankos“ ir „akies“ komponentais. Teigiama, kad kuo tautinėje ir kalbinėje tradicijoje svarbesnė kokia nors žmogaus kūno dalis, tuo dažniau jos pavadinimas įeina į somatizmų sudėtį. Autorės tyrimas parodė, kad rusams svarbesnės rankos, lietuviams – akys: leksema „ranka“ rusų kalboje turi penkias, lietuvių kalboje – tris reikšmes, o leksema „akis“ turi devynias reikšmes lietuvių kalboje ir dvi reikšmes rusų kalboje. Pabrėžiamas rusų ir lietuvių kalbų genetinis artimumas, taip pat kultūriniai, ekonominiai ir kitokie kontaktai, atsispindėję ir abiejose kalbose. Konkrečių somatizmų analizė parodo vienų ar kitų idiomų kilmę, taip pat apytikrį jų atsiradimo laiką. Konstatuojama, kad nustatyti etimologinę lietuvių kalbos frazeologizmų kilmę yra sunku, nes nėra specialaus etimologinio frazeologizmų žodyno. Tačiau etimologinė abiejų kalbų leksemų analizė rodo, kad lietuvių ir rusų kalbose daug bendros kilmės žodžių. Pažymima, kad esama ir begalės leksinių vienetų, kurie būdingi tik vienai kalbai, ir būtent individualios kokios nors kalbos ypatybės yra kalbos savarankiškos raidos rezultatas. Reziumuojama, kad būtent idiomatikoje tiesiogiai ar netiesiogiai atsispindi tikrovė, taip pat pokyčiai tautos visuomeniniame, materialiniame ar kultūriniame gyvenime, išryškėja kalbinio kolektyvo socialiniai, profesiniai, amžiaus skirtumai.Reikšminiai žodžiai: Gretinamoji analizė; Gretinimas; Idioma; Palyginimas; Somatiniai frazeologizmai; Tarpkultūrinė komunikacija; Comparative analysis; Comparison; Idiom; Intercultural communication; Somatic phraseological units.

ENLanguage differences show the specificity of the language. They are also one of the forms of people's self-expression. Language is the reflection of a certain culture. The people's nature, mentality, traditions, morality, scale of values exist in it and are expressed with the help of language. This article analyses the use of idiomatic comparison of two or more languages as a fundamental research methodology. The comparative method and methodology (especially in vocabulary) and their use in phraseology are considered. The comparison of somatic phraseological units in the Russian and Lithuanian languages prevails in this work because they display the peculiarities of language and intercultural Russian-Lithuanian communication. [text from author]

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34408
Updated:
2018-12-17 12:55:45
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: