К обоснованию компаративной фразеологии on the justification of comparative phraseology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К обоснованию компаративной фразеологии on the justification of comparative phraseology
Alternative Title:
  • On the justification of comparative phraseology
  • Komparatyvinės frazeologijos pagrindimo klausimu
In the Journal:
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra bandymas pagrįsti komparatyvistinę frazeologiją. Pažymima, kad komparatyvistinė analizė daug pasiekė fonetikos, leksikos srityse, tačiau iki šiol nėra komparatyvistinės frazeologijos. Pirmiausia autorius bando apibrėžti frazeologizmo sąvoką, savo refleksijas grįsdamas žodžio „topos“ analize Aristotelio veikaluose. Pabrėžiama, kad funkciniu požiūriu frazeologizmas artimas stilistiškai žymėtam kalbos žodžiui. Konstatuojama, kad frazeologizmo terminas apima idiomas, taip pat patarles ir priežodžius, bet iš jo sąvokos iškrinta vadinamieji „sparnuotieji žodžiai“, nes jie turi autorių, nors „sparnuotieji žodžiai“ kalboje funkcionuoja taip pat kaip frazeologizmai. Autorius pabrėžia komparatyvistikai svarbiausių sąvokų – „filijos“ (šeimos), „prokalbės“, „rekonstrukcijos“ – reikšmę. Plačiau sustojama ties prokalbės problema. Teigiama, kad prokalbės sąvoka atsirado komparatyvistikos pradininkų veikaluose, labiausiai buvo išplėtota A. Schleicherio darbuose, vėliau kvestionuota ir kritikuota. Aptardamas rekonstrukcijos sąvoką, autorius teigia, kad komparatyvistikoje išskiriami du rekonstrukcijos būdai: lyginamoji arba išorinė rekonstrukcija, vykdoma lyginant skirtingas kalbas, kurios buvo giminingos tam tikrais istoriniais etapais. Vidine rekonstrukcija laikomas kalbos būklės nustatymas, grįstas lyginant tos pačios kalbos faktus, kai nėra galimybių išaiškinti genetinių kalbos ryšių su kitomis kalbomis. Pasirėmęs keletu konkrečių frazeologizmų pavyzdžių, autorius pateikia jų komparatyvistinę analizę ir atskleidžia stipriąsias ir silpnąsias tokios analizės puses.Reikšminiai žodžiai: Baltų-slavų kalbų vienovė; Gretinamoji lingvistika; Idioma; Indoeuropiečių kalba; Konstrastyvinė lingvistika; Lyginamoji istorinė lingvistika; Lyginamosios studijos; Prokalbė; Balto-Slavic linguistic unity; Comparative historical linguistics; Comparative studies; Contrastive linguistics; Idiom; Parent (proto) language; The indo-European language.

ENComparative studies have yielded significant results in many areas of linguistics. They are most apparent in phonetics. However, comparative analysis in the field of phraseology relying on comparative-historical method is yet-pending. There is an adjacent field contrastive phraseology, which is alternatively based on contrastive method. If comparative-historical method is merged with component analysis, we can opt for a new linguistic dimension phraseological comparative studies. The article deals with Russian and Lithuanian idioms with similar meanings. The applied method of contrastive analysis enables us to reveal specific idioms. At the same time application of comparative method has led to restoration of virtual forms of those idioms in preceding epochs with regard to different languages. Striking effect of this method is to approximate the values of idioms in different languages. Convergence of the meanings of the idioms under analysis is striking result of the study related to the use of the comparative method. [text from author]

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34404
Updated:
2018-12-17 12:55:44
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: