Политическая лексика как отражение языкового сознания русских Литвы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Политическая лексика как отражение языкового сознания русских Литвы
Alternative Title:
  • Political vocabulary as the reflection of linguistic consciousness of the russians in Lithuania
  • Politinė leksika kaip Lietuvos rusų kalbinės savimonės raiška
In the Journal:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTŠiandienos sociume vienu ir svarbiausių procesų yra valdžios institucijų ir visuomenės dialogas, įgyjantis vis didesnę reikšmę pereinamaisiais visuomenės raidos periodais, keičiantis pagrindiniams visuomenės veiklos politinės-ekonominės, socialinės-kultūrinės sferos parametrams. Tokius pokyčius lydi nusistovėjusios vertybinės hierarchijos transformacijos. Straipsnyje pristatomo tyrimo temos aktualumą lemia svarbūs pokyčiai, vykstantys Lietuvos rusų sąmonėje, apimantys taip pat ir kalbos pokyčius, vertybinius politinio diskurso orientyrus. Straipsnio tikslas yra eksperimentinis politinės leksikos tautinės-kultūrinės specifikos kalbinėje Lietuvos rusų sąmonėje tyrimas. Tokios analizės mokslinę reikšmę sudaro tai, kad tautinė-kultūrinė politinės leksikos specifika yra tiriama remiantis asociatyviniu eksperimentu. Asociatyviniame lauke pastebėta didelis kiekis žodžių-reakcijų, išreiškiančių neigiamas emocijas ir emocines būsenas. Užfiksuota kritinė tendencija realizuojama ironija, negatyvumu, skepticizmu, polinkiu į konfliktiškumą. Atliktas Lietuvos rusų reakcijos į politinę leksiką eksperimentinis tyrimas leido atskleisti keletą politinių stereotipų sferos ypatybių, prioritetų, kurie yra svarbūs siekiant įvertinti kalbos vaidmenį šiandieniame pasaulyje. Neabejotina, kad dialogas, nekonfliktiškas bendravimas galimi tiktai esant tarpusavio supratimui, bendroms sąmonės įvaizdžių struktūroms, susietoms su vertybine samprata, taip pat paisant laikantis dialogo tarp valdžios struktūrų ir šalies piliečių taisyklių.Reikšminiai žodžiai: Asociacinis eksperimentas; Kalbiniai stereotipai; Kalbinis sąmoningumas; Kalbinė savimonė; Kultūrinis identitetas; Politinė leksika; Sociolingvistika; Stereotipai; Stereotipas; Associative experiment; Cultural identity; Linguistic consciousness; Linguistic consciuosness; Political vocabulary; Social linguistics; Stereotype; Stereotypes; Stereotyping.

ENNumerous forms of cross-cultural exchanging in the .fields of politics, culture, mass media, etc. have formed a peculiar social order and determined an increased interest towards the development of problems of cross-cultural communication on various levels of knowledge branches. However, the possibility of mutual understanding is achieved only through a dialogue. The research of the phenomenon of interpersonal communication is directly related to the research of linguistic consciousness. The analysis of national identity of political vocabulary in linguistic consciousness of the Russians in Lithuania is presented in the article and based on the material of associative experiment, and the review of scientific research in the field of theory and practice of interpersonal communication in the process of general communication. The article also presents certain insights about political vocabulary reflected in linguistic consciousness of the Russians in Lithuania. [text from author]

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34403
Updated:
2018-12-17 12:55:44
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: