Диалог культур в газетном интервью (стилистический аспект)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Диалог культур в газетном интервью (стилистический аспект)
Alternative Title:
  • Dialogue between cultures in newspaper interviews (stylistic aspect)
  • Kultūrų dialogas laikraščio interviu žanre
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emocingas reportažas; Emocinis reportažo stilius; Interviu; Interviu šiuolaikiniame laikraštyje; Kalbotyra; Kultūrų dialogas; Laikraščių interviu; Rusų kalba; Stilistika; Stilistinė analizė; An interview in the modern newspaper; Dialogue between cultures; Emotive style reporting; Interview; Linguistics; Newspaper interview; Russian language; Stylistic analysis; Stylistics.
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Emocinis reportažo stilius; Interviu; Interviu šiuolaikiniame laikraštyje; Kalba ir kalbos. Kalbotyra / Language and languages. Linguistics; Kultūrų dialogas; Laikraščių interviu; Rusų kalba / Russian language; Stilistika; Stilistinė analizė; Žiniasklaida / Media.
EN
An interview in the modern newspaper; Dialogue between cultures; Emotive style reporting; Interview; Linguistics; Newspaper interview; Stylistic analysis; Stylistics.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinei publicistikai yra būdinga žanrų įvairovė. Šiuo metu dažnai naudojamas interviu metodas, reflektuojantis šiuolaikinės žiniasklaidos kokybę, jos dialoginį charakterį. Straipsnyje analizuojamos interviu žanro stilistinės savybės, pateikimo bei struktūravimo būdai vietiniame laikraštyje „Respublika“, leistame ir rusų kalba. Tyrimo metu nagrinėti 2009-2010 m. „Respublikoje“ publikuoti interviu su Lietuvos kultūros, mokslo, švietimo, medicinos, verslo atstovais, politikos veikėjais. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas žurnalistų stiliaus ypatybėms ir interviu duodančiųjų kalbos stiliaus perteikimo būdams. [versta iš angliškos santraukos]

ENModern newspapers contain variety of genres. At the moment, the interview is a topical genre reflecting the major quality of modern journalese mass media, namely, its dialogical character. This article studies stylistic features of the interview genre, the ways of presenting and structuring the interviews in the local newspaper "Республика" which is published in the Russian language. The scope of research is texts of interviews with Lithuanian figures of culture, science, education, medicine, business, and statesmen in 2009 and 2010 editions of the newspaper "Республика". The attention is focused on the stylistic manner of the journalists-interviewers and the ways of rendering the style of speech of the interviewees. [text from author]

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34402
Updated:
2018-12-17 12:55:43
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: