Antano Mackevičiaus įvaizdis dviejų šaltinių kontekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Mackevičiaus įvaizdis dviejų šaltinių kontekstuose
Alternative Title:
Antanas Mackevičius' image in the contexts of two sources
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2011, 2010/2, p. 29-50
Keywords:
LT
Motiejus Valančius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Viešoji nuomonė / Public opinion; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Antano Mackevičiaus (1828–1863) asmenybės tyrimui ir išlikusių istorinių šaltinių analizei. Darbe lyginami du šaltiniai – 1988 m. Onos Maksimaitienės ir Ritos Strazdūnaitės publikuoti Mackevičiaus parodymai tardymo komisijai ir rankraštis „Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Biografijos kontūrai“, kurio autorius yra Antanas Medekša (1845–1909). Kaip ir Mackevičius Medekša buvo vienas iš 1863 m. sukilėlių Lietuvoje vadų, atstovavusių demokratinėms pažiūroms, būdingoms raudonųjų grupuotei. Rankraščio teikiamas Mackevičiaus įvaizdis yra kitoks nei parodymuose, tačiau abiejuose šaltiniuose aptinkama ir bendrų teiginių. Straipsnis skiriamas parodymų ir rankraščio lyginamajai analizei. Jame aptariamas šaltinių patikimumas, taip pat atliekamas jų teikiamų Mackevičiaus politinių pažiūrų, sukilimo motyvų, biografinių duomenų, santykių su dvasininkija, kitais visuomenės sluoksniais lyginimas. Abiejų šaltinių palyginimas leidžia daryti prielaidą, kad rankraščio teikiamas Mackevičiaus įvaizdis artimesnis tikrovei. Abu šaltiniai atskleidžia kritišką Mackevičiaus požiūrį į bažnytinę vadovybę ir vyskupą Valančių. Šaltiniai pateikia skirtingas priežastis, paskatinusias Mackevičių įsitraukti į sukilimą ir apskritai patraukusias Žemaitijos valstiečius į sukilimą. Nei vienas, nei kitas šaltinis nepatvirtina Lietuvos istoriografijoje Mackevičiui priskiriamo nepriklausomos Lietuvos siekio.Reikšminiai žodžiai: Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Antanas Mackevičius; Antanas Medekša; Istorija; Kunigai; Motiejus Valančius; Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Vadai; Įvaizdis; Šaltiniai, istoriniai; Žemaitija (Samogitia); Antanas Mackevičius; Antanas Medekša; Clergy; Commanders; History; Image; Lithuania; Motiejus Valančius; Rebellion (1863 y.); Samogitia; Source, historical; The January Uprising.

ENThe article is dedicated to studying the personality of Antanas Mackevičius (1828–1863) and analysis of extant historical sources. The paper compares two sources: Mackevičius’ testimony to the investigation commission published by Ona Maksimaitienė and Rita Strazdūnaitė in 1988 and “Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Biografijos kontūrai” (“Priest Mackevičius as a historical personality. Background contours” by Antanas Medekša (1845–1909). Like Mackevičius, Medekšas was one of the rebel commanders in Lithuania in 1863 representing democratic attitudes characteristic to the Reds group. The manuscript presents an image of Mackevičius different from that in the testimony; however, common statements are also found both sources. The article is dedicated to the comparative analysis of the testimony and manuscript. It deals with the reliability of sources as well as makes comparison of the political views of Mackevičius, rebellion motives, biographical data, and relations with the clergy and other sectors of the society. Comparison of the two sources suggests that the image of Mackevičius presented in the manuscript is closer to reality. Both sources reveal critical Mackevičiaus’ attitude to church leadership and bishop Valančius. The sources give different reasons for Mackevičius to become involved in the rebellion, and generally encouraged Samogitia peasants to join the rebellion. Neither source proves that Mackevičius sought independent Lithuania as claimed in the Lithuanian historiography.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34381
Updated:
2018-12-17 13:08:37
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: