Nepilnamečių teisės pažeidėjų ir vidurinių mokyklų moksleivių požiūrio į vaiko teises lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečių teisės pažeidėjų ir vidurinių mokyklų moksleivių požiūrio į vaiko teises lyginamoji analizė
Alternative Title:
Juveniles' in conflict with the law and secondary school students' perceptions of their rights
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2004, t. 3, Nr. 2, p. 81-89
Keywords:
LT
Mokiniai /School students; Nusikaltimai / Crimes; Vaikai / Children; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamo empirinio tyrimo tikslas – tiriant nepilnamečių teisės pažeidėjų ir vidurinių mokyklų moksleivių požiūrius į vaiko teisių realijas įvairiose aplinkose, atskleisti nusikaltusių jaunuolių specifinius poreikius ir problemas vaiko teisių atžvilgiu. 1998 metais, naudojantis tarptautinio vaikų teisių tyrimo klausimynu, sudarytu iš 21 klausimo, atspindinčio pagrindines JT vaiko teisių konvencijos temas (parengtą ISPA – International School Psychology Associaltion), apklausti 607 16–18 metų Lietuvos moksleiviai. 2002 metais naudojantis tuo pačiu klausimynu apklausti 104 Kauno auklėjimo darbų kolonijos (ADK) auklėtiniai, pareiškę ir savo nuomones vaiko delinkventinio elgesio prevencijos klausimu. Tyrimo rezultatai rodo, kad nuteisti paaugliai neadekvačiai vertina savo teisių įgyvendinimo situaciją namuose – ją idealizuoja. Labiausiai ir išskirtinai, lyginant su eiliniais moksleiviais (p<0,01), ADK vaikinai vertina teisę būti su žmonėmis, kurie myli ir rūpinasi jais. Jie kur kas mažiau (p<0,01) reikšmės teikia savo dalyvavimui ir informacijos pasiekiamumui, t. y. tiems esminiams dalykams, kurie laiduoja asmenybės sėkmingą raidą šiuolaikinėje demokratinėje žinių visuomenėje. Nusikaltimų prevencijai, ADK bausmę atliekančiųjų manymu, svarbiausia yra: tėvų bendravimas su vaiku; aiškūs reikalavimai ir kontrolė; užimtumas nuo mažens; gyvenamos vietos kaita pagal poreikį, pasitariant su vaiku.Reikšminiai žodžiai: Auklėjimo darbų kolonija; Moksleiviai; Nepilnamečiai teisės pažeidėjai; Nusikaltimų prevencija; Vaiko teisės; Children rights; Children's rights; Delinquency prevention; Juvenile correctional works facility; Juveniles in conflict with law; Juveniles in conflict with the law; Secondary school students.

ENResearch focuses on investigation and comparison of pro-social and delinquent children’s opinions on children’s rights realities. The purpose of the research was to study and compare the attitudes of 15-18 years old convicted juveniles and secondary school students with regard to the children’s rights. In 1998, 607 16-18 years old Lithuanian students were questioned using a closed type questionnaires with 21 questions prepared with reference to UN Convention on the Rights of the Child, by International School Psychology Association, ISPA. In 2002, 104 children in Juvenile Interrogation Isolator-Penitentiary (JIF–P) in Lithuania were questioned using the same questionnaire of 21 questions about children’s rights and an open type question related on delinquent behaviour prevention was included. Results show that boys from JIF–P institution answering the questions about their situation at home in line with the rights of the child, give very good, not adequate valuations for it. Most of all and much more than ordinary students of the same age (p<0,01) delinquent boys value possibility to be with people who love and care about them. They distinguish themselves by incuriosity for information and participation in decision–making – the crucial things that promote democratic features of a personality and successful development in modern society. According to delinquent children parents wishing to prevent child delinquent behaviour should: 1) talk with a child, 2) control with the clear demands, 3) to make them be busy from the early childhood, 4) change of living place when it’s needed for a child and with his/her consent. [text from author]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Vaiko teisių įgyvendinimo ypatumai šeimoje / Brigita Kairienė, Rasa Žiemienė. Socialinis darbas. 2007, t. 6, Nr. 2, p. 43-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34358
Updated:
2018-12-17 11:26:07
Metrics:
Views: 12
Export: