Asmeninės kompetencijos raiška jaunųjų futbolininkų rengimo vyksme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninės kompetencijos raiška jaunųjų futbolininkų rengimo vyksme
Alternative Title:
Personal competencies in youth football training
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 2 (64), p. 16-22
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKompetencijos sąvoka plačiai vartojama šiuolaikinėje edukacijos teorijoje ir praktikoje. Ji apibrėžiama įvairiai, pavyzdžiui, kaip funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti pakankamai jai būtinų žinių, gebėjimų, įgūdžių, energijos. Sėkmingas kompetencijos ugdymas galimas tik suprantant ugdytinių vertybes ir sudarant aplinkybes, kuriose ji aktualizuojama. Sportas yra edukacinės sistemos dalis, tačiau kompetencijos terminas sportinėje veikloje vartojamas retai, o pagal jo turinį nedaug tyrinėta, kaip asmeninė kompetencija reiškiasi pasirenkant sportinę veiklą. Tyrimo tikslas – nustatyti mokinių asmeninės kompetencijos raišką pasirenkant sportinę veiklą ir kultivuojant futbolą. 2010 m. atliktas žvalgomasis anketinės apklausos raštu tyrimas ir nustatytos jaunųjų futbolininkų vertybinės nuostatos, asmeninė kompetencija ir rinktis bei kultivuoti futbolą skatinantys veiksniai. Skaičiavimai atlikti SPSS programa (13.0 versija). Atlikus literatūros šaltinių analizę, sudarytas teorinis jaunųjų futbolininkų asmeninės ir sportinės kompetencijos pažinimo ir ugdymo modelis, kuris atskleidžia asmeninės kompetencijos raiškos ypatumus sportinėje veikloje ir holistinio asmenybės ugdymo sportinėje veikloje kryptį. Sportas, kaip vertybė ir saviraiškos priemonė, yra svarbus paaugliams, jie norėtų daugiau laiko skirti sportavimui.Nustatyta, kad 8-17 metų futbolininkų asmeninė kompetencija pasirenkant sportinę veiklą turi kryptingą vertybinę orientaciją ir treniruotis skatinančius veiksnius. Pagrindiniai veiksniai, paskatinę rinktis futbolą, yra šie: patiko futbolo varžybos ir žaidėjų technika (66,7 %), apsisprendžiau pats be niekieno įtakos (52,7 %), paveikė šios sporto šakos populiarumas (26,9 %), sekiau garsių futbolininkų pavyzdžiu (24,7 %), patarė tėvai (tėvai norėjo, kad lankyčiau futbolo pratybas) (23,7 %). Treniruotis labiausiai skatina šie veiksniai: noras dalyvauti sporto varžybose (81,7 %), noras būti sveikam, stipriam (81,7 %), įdomios pratybos (73,1 %), įgijimas naujų įgūdžių (72,0 %), noras pakliūti į žinomą, populiarų klubą (69,9 %). Pagrindinės vertybės, kurios ugdomos per futbolo pratybas ir varžybas, yra šios: ištvermingumas (73,1 %), atsakingumas (53,8 %), drausmingumas (52,7 %), drąsa (52,7 %), ryžtingumas (47,3 %), darbštumas (43,0 %). Per futbolo pratybas ir varžybas ugdomi šie asmeninės kompetencijos bruožai: gebėjimas sutelkti dėmesį ir jėgas siekiant tikslo (87,1 %), stiprinama sveikata (78,5 %), stiprinamas pasitikėjimas savimi (76,3 %), mokomasi drąsiai, atkakliai veikti (69,9 %), mokomasi sąžiningai ir atsakingai vykdyti užduotis (67,7 %) ir kt. Galima teigti, kad futbolas yra patraukli vaikų ir jaunimo saviraiškos forma, ugdanti vertybes ir asmeninę kompetenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninė kompetencija; Futbolo žaidimas; Jaunieji futbolininkai; Vertybinės nuostatos; Football game; Moral values; Personal competencies; Young footballers.

ENThe concept of competence is widely used both in theory and practice of modern education. Though its definition varies, competence may be seen as the state of being adequate or the ability to perform a specific job with a combination of knowledge, skills and energy. Successful education and competence oriented learning is only possible when we are aware of athletes’ personal moral values and offer the conditions under which these competencies may be applied in order to promote and enhance the development of them. Sport is a part of education. Hence, the term of competence plays an important role. It is little known yet about personal competencies which determine the intention to participate in sports. The aim of the research was to identify determining personal competencies in the decision making to be involved in a particular sporting activity and in football training. In 2010 the investigation of a written survey gives the insight into the moral values and personal competencies of 93 young football players as well as the main factors determining the decision to play and to train football. The data were analyzed with SPSS 13.0 version software. The results of the research.A theoretical pattern of cognition and development of personal and professional competencies of young football players was based on the theoretical background of scientific literature. The pattern reveals personal competencies in sporting activities as well as promotion of holistic development of personality via sports. Sport is an important issue to the development of adolescents. It is seen as value and a form of self-expression. They are keen to devote more time to playing sports. The results of the research reveal that personal competencies that are determining factors of being involved with particular sporting activity promote basic orientation towards moral values and encourage 8-17 year old footballers to train. The main arguments about the motives to start football training are the following: children enjoyed the game and admired footballers’ mastery (66.7%), they made their decision on their own, with no reasons named (52.7%), they were affected by the popularity of the game (26.9%), followed the example of famous footballers (24.7%), they chose under parental influence who wanted their children to practice football (23.7%). [...]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34356
Updated:
2022-11-07 15:43:55
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: