Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos OFM gyvenimo bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos OFM gyvenimo bruožai
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2008, Nr. 2, p. 20-23
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Jurgis Ambraziejus Pabrėža; Jurgis Ambraziejus Pabrėža; Kretinga; Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Etnografija / Ethnography; Mokslas / Science; Vienuolijos / Monasteries; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTJurgis Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža – vienas iškiliausių XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Žemaitijos ir visos Lietuvos šviesuolių. Šiame straipsnyje išsamiai pasakojama apie šį žemaitį, kuris garsus daugeliu požiūriu. Pirmiausia, kaip susipratęs lietuvis žemaitis, Simono Daukanto ir vyskupo Motiejaus Valančiaus amžininkas, kaip uolus kunigas, vėliau tarp pranciškonų tretininkų garsėjęs kaip pamokslininkas, nuodėmklausys, dvasios tėvas. Jis buvo auklėtojas ir mokytojas, botanikas, daugelio knygų autorius, žemaičių liaudies gydytojas ir švento gyvenimo žmogus. Publikacijoje aptariamas Pabrėžos gyvenimo kelias ir veiklos sritys. Per savo gyvenimą Pabrėža parengė kelias dešimtis darbų iš botanikos, farmakologijos, medicinos, geografijos. Jis paliko spaudai parengtus kelis pamokslų rinkinius, parašė dvasinio turinio knygų. Polinkis į mediciną ir noras padėti ligoniams padarė jį liaudies gydytoju ir botaniku. Pabrėža parašė ir išsamų lotynų-lietuvių kalbų augalų pavadinimų žodyną. Rašė ir eilėraščius, kurie buvo liaudies mėgiami. Pabrėžos kūrinių literatūrinę vertę lemia darni poetinė raiška ir pro didaktinę autoriaus nuostatą ryškėjanti žmogaus asmenybės savarankiškumo ir stoicizmo idėja. Puoselėjant Pabrėžos atminimą Kretingoje, pastatytas paminklas, viena gimnazija pavadinta jo vardu, gatvei suteiktas Pabrėžos vardas. Pastaraisiais metais pasirodo gana nemažai išsamių studijų apie Pabrėžą ir jo darbus.Reikšminiai žodžiai: Biografija; Botanika; Etnografija; Jurgis Ambroziejus Pabrėža; Jurgis Pabrėža; Kretinga; Kunigai; Pamokslai; Pranciškonai; Žemaičiai; Bibliography; Botany; Ethnography; Franciscans, Sermons, botanist; Jurgis Pabrėža; Kretinga; KurgissAmbroziejus Pabrėža; Lithuania; Priests; Samogitians.

ENJurgis Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža was one of the most outstanding enlightened people of Samogitia and the whole Lithuania of the 18th c.–beg. of the 19th c. The article contains detailed information about this Samogitian who was very famous in many ways. First of all, Pabrėža was a contemporary of Simonas Daukantas and Bishop Motiejus Valančius. He was considered to be a conscious Lithuanian-Samogitian, diligent priest (later he was known as a preacher among Franciskan members of the Third Order), confessor and holy father. He was an educator, teacher, botanist, author of many books, Samogitian folk doctor and a person living a saint life The publication is about Pabrėža's life and activities. During his life, Pabrėža prepared a few tens of works about botany, pharmacology, medicine and geography. Also, he left a few sermon collections ready to be published and wrote a few books of spiritual content. His interest into medicine and wish to help sick people made him a folk doctor and botanist. Moreover, Pabrėža wrote a comprehensive Latin-Lithuanian dictionary of the names of herbs. He also wrote poems that were well-liked by the folk. The literary value of Pabrėža works is influenced by harmonious poetic expression and the idea of personal independence and stoicism revealed through the author's didactic attitude. In order to maintain the memory of Pabrėža in Kretinga, a monument was built, a school and a street was given the title of his name. Quite many studies about Pabrėža and his works were published during the last few years.

ISSN:
1392-2610
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34348
Updated:
2018-12-17 12:23:21
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: