Spread and motivations for apocope in case endings in old Lithuanian

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Spread and motivations for apocope in case endings in old Lithuanian
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2003, t. 12, Nr. 2, p. 5-20
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama viena iš seniausių lingvistinių problemų – kalbiniai (fonologijos, morfologijos) pasikeitimai. Siekiama paaiškinti vieno iš kalbinių pasikeitimų priežasčių, būtent – morfologiškai sąlygoto paskutiniojo skiemens/balsio atkritimo senojoje lietuvių kalboje (Bretkūno, Petkevičiaus, Kleino, Sirvydo, Mažvydo, Daukšos ir kt. tekstuose), taip pat nustatyti geografinę šio reiškinio kilmę, tolesnę raidą ir paplitimą. Kaip teigiama straipsnyje, galutinę balsių redukciją paskatino veikiau fonetinės priežastys. Balsių redukcija veikiausiai buvo pirmas nesisteminis ir įvairuojantis reiškinys, stebimas kalboje, kadangi kai kuriuose konkrečių asmenų tekstuose balsiai buvo trumpinami ir nukirtinėjami dažniau nei kitų. Vėlesnėje stadijoje redukcija pasidarė pastebimai reguliaresnė, iki to momento, kuomet besimokantys kalbą pritaikė redukciją kaip bendrąją kalbos taisyklę. Populiaresni ir dažniau vartojami žodžiai redukcijos buvo paveikti pirmiausia. Redukcija, autoriaus nuomone, taip pat priklausė ir nuo tokių veiksnių kaip socialinė padėtis, amžius, lytis ir gyvenamoji vieta.Reikšminiai žodžiai: Adesyvas; Aliatyvas; Apokopė; Datyvas; Iliatyvas; Inesyvas; Linksnio galūnė; Lokatyvas; Motyvacija; Senieji raštai; Įnagininkas; Adessive; Allative; Apocope; Case ending; Dative; Earliest Lithuanian texts; Illative; Inessive; Instrumental; Locative; Motivation; Old writing.

ENThe article analyses one of the oldest linguistic problems – linguistic (phonological, morphological) changes. The article seeks to define one of the reasons of linguistic changes – morphologically determined loss of the last syllable/vowel in the old Lithuanian language (in texts by Bretkūnas, Petkevičius, Klein, Mažvydas, Daukša, etc.), as well as define the geographical origin of this phenomenon, its further development and dissemination. As it is stated in the article, the final reduction of vowels was most probably caused by phonetic reasons. The reduction of vowels presumably was the first non-systemic and variable phenomenon observed in the language, since vowels were shortened and reduced in texts by certain persons more frequently than in other texts. At later stages, the reduction became more regular until the moment when learners of the language adopted the reduction as a standard language rule. More popular and frequently used words were the first words to be influenced by the reduction. The author believes that the reduction also depended on such factors as social status, age, gender and place of residence.

ISSN:
1691-0036
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34327
Updated:
2017-05-15 14:16:08
Metrics:
Views: 5
Export: