La France, les français et leurs relations avec les lituaniens dans les «Mémoires» de Joseph Frank

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
La France, les français et leurs relations avec les lituaniens dans les «Mémoires» de Joseph Frank
Alternative Title:
Prancūzija, prancūzai ir jų santykis su lietuviais Josepho Franko "Atsiminimuose"
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2011, t. 55, p. 77-83
Keywords:
LT
19 amžius; Joseph Frank; Jozefas Frankas; Napoleonas Bonapartas (Napoleon Bonaparte); Napoleonas I; Prancūzija (France); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Rankraščiai / Manuscripts; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas Prancūzijos įvaizdis ir prancūzų bei lietuvių santykiai J. Franko „Biografiniuose memuaruose“. Konstatuojama, kad veikalo autoriui ir lietuviams Prancūziją reprezentuoja Napoleono I ir Didžiosios armijos figūros. Pasakojimai apie Napoleoną ir jo armiją apima 1796–1817 m. Daug dėmesio skiriama lietuvių lūkesčiams, nukreiptiems į Napoleono politiką. Tyrimas atskleidžia, kad „Memuarų“ pasakotojo požiūris apie Napoleoną ir jo vertinimas kaitėsi. Pasakotojas perteikia ne tik savo, bet ir kitų asmenų bei didesnių žmonių grupių požiūrius, atsiminimus ir vertinimus. Pirmasis Napoleono paminėjimas išryškina talentingo karvedžio, entuziastingo novatoriaus figūrą. Pradinį vertinimą koreguoja pasakotojo susitikimas su Napoleonu, palankų vertinimą keičia kritinė nuostata. Tolesni įvykiai – pergalingas Napoleono žygis per Europą, 1812 metų kampanija – įtvirtino neigiamą pasakotojo požiūrį. Straipsnyje teigiama, kad „Memuarų“ pasakotojo pozicija oponuoja nemažos dalies lietuvių žavėjimuisi Napoleono pergalėmis ir su jo politika siejamoms Lietuvos valstybingumo viltims. Pasakotojas vadovaujasi visuomenės pažangos idėja, su Lietuva ir Vilniaus universitetu siedamas dideles ekonominių, socialinių, mokslinių, kultūrinių reformų galimybes. Šiuo požiūriu Napoleonas ir jo karinė politika sėja nerimą, netikrumą dėl ateities, sumaištį, tad prancūzų imperatorius iškyla kaip destruktyvi figūra. Neigiamas Napoleono įvaizdis gretinamas su imperatoriaus Aleksandro figūra, kuris „Memuaruose“ vaizduojamas kaip pažangos šalininkas ir steigėjas, kilnus ir apsišvietęs valdovas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atsiminimai; Didžioji armija; Joseph Frank; Jozefas Frankas; Lietuvių-prancūzų ryšiai; Napoleonas Bonapartas (Napoleon Bonaparte); Napoleonas I; Prancūzų vaizdinys; Rankraščiai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); 19 amžius; Švietimas; Education; Joseph Frank; Lithuanian-French relations; Manuscripts; Memoir; Memoirs; Napoleon Bonaparte; Napoleon I; Nineteenth century; The French image; The Grand Army.

ENThe article analyses the image of France and the relations between the French and Lithuanian in J. Frank “Biographical Memoirs”. It is stated that the figures of Napoleon I and the Great Army represent France to the author and Lithuanians. Narrations about Napoleon I and his army cover the period from 1796 to 1817. A great deal of attention is devoted to Lithuanians’ expectations focused on Napoleon’s politics. The research reveals that the author’s opinion about Napoleon and his evaluation of this figure was constantly changing. The author conveys his as well as other persons and groups’ attitudes, remembrances and evaluations. The first mentioning of Napoleon highlights the figure of this talented general and enthusiastic innovator. The primary evaluation is then revised by the author’s meeting with Napoleon thus replacing his favourable opinion with a critical attitude. Further events, i.e. Napoleon’s victorious campaign in Europe and the campaign of 1812, firmed the author’s negative opinion. The author of the article claims that the opinion of the narrator of “Memoirs” is opposite to the admiration of victories of Napoleon expressed by a great number of Lithuanian and their hopes for Lithuanian statehood related to his policy. The narrator bases his opinion on the idea of social progress and links possibilities for economic, social, scientific, and cultural reforms with Lithuania and Vilnius University. In this respect, Napoleon and his policy provoke certain concern, instability and confusion, therefore, the figure of the French Emperor is presented as a destructive figure. The negative image of Napoleon is compared with the figure of Alexander, who is portrayed as a supporter and founder of progress and as a noble and educated ruler.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34325
Updated:
2018-12-17 13:08:31
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: