Slang in the corpus of Kaunas teenagers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Slang in the corpus of Kaunas teenagers
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2003, t. 12, Nr. 2, p. 21-48
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Kauno paauglių žargonas. Paauglių kalbėsena yra ypač spalvinga; joje girdimos žargonybės sudaro nemažą kalbos dalį, kurioje gausu ironijos, įžeidimų, seksualinių poteksčių. Straipsnyje, remiantis angliškaisiais žargono tyrimais, aptariamos Kauno paauglių žargono ypatybės: bendrieji bruožai, forma, funkcijos. Tyrimo medžiagą sudaro 120.000 žodžių, surinktų klausimynais paremtų pokalbių metu tarp 13-19 metų abiejų lyčių jaunimo iš įvairių Kauno mokyklų. Išskiriami trys žargono tipai: „švarusis“ (neturintis keiksmų ar seksualinių poteksčių), „nešvankusis“ ir „pravardžių“ (paremtas pravardžių tipo, dažnai įžeidžiamais pavadinimais). Statistinė analizė atskleidė, jog labiausiai paplitęs yra „švarusis“ žargono tipas, kuris dažniausiai naudojamas išreikšti tam tikrą statusą, priklausymą socialinei grupei ir išskirti jai nepriklausančius asmenis. Rečiausiai paauglių kalboje sutinkamas „nešvankusis“ žargonas, kuris labiau paplitęs berniukų ir vaikinų kalboje. „Pravardžių“ žargono tipas ypač dažnai sutinkamas kalbant apie mokytojus ir socialinei grupei nepriklausančius asmenis.Reikšminiai žodžiai: Kauno paauglių slengo tekstas; Paaugliai; Paauglių kalba; Slengas; Slengo dinamika; Stilius; Corpus of Kaunas teenagers dinamics; Slang; Style; Teenage language; Teenagers.

ENThe article analyses the slang of Kaunas teenagers. Teenagers’ tongue is particularly colourful; slang heard in it accounts for a considerable part of the language rich in irony, insults, and sexual implications. On the basis of the English slang studies, the article discusses the distinctive features of the slang of Kaunas teenagers: general features, form, and functions. The materials of the study consist of 120 000 words collected during questionnaire-based interviews with 13-19-year-old young people of both genders from various schools of Kaunas. Three types of slang are distinguished: “the clean” (which has no curse or sexual implications), “indecent” and “nickname” slang (based on the type of nicknames, often insulting names). Statistical analysis revealed that “the clean” is the most common type of slang, which is usually used to express a certain status, association with a social group and to mark persons who do not belong to it. “The indecent” slang is found in the tongue of teenagers most rarely. It is more common in the speech of boys and young men. “The nickname” slang type is found especially often when speaking about teachers and persons who do not belong to the social group.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Sociolingvistinis šnekamajai kalbai būdingos leksikos tyrimas / Giedrius Tamaševičius. Kalbos kultūra. 2008, 81, p. 206-217.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34324
Updated:
2017-04-23 20:12:28
Metrics:
Views: 100
Export: