Mažų ir vidutinių įmonių apskaitos politikos formavimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažų ir vidutinių įmonių apskaitos politikos formavimo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of accounting policy formation in small and medium enterprises
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 64, p. 49-62
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus j ES, verslo aplinka iš esmės pasikeis: bus sukurta laisva prekybos erdvė, panaikinti prekybos ribojimai ir suvaržymai, kt. Tokioje aplinkoje ypač svarbios taps įmonių individualios savybės, vidaus procesų ir valdymo kokybė. Kartu iškils ir įmonės apskaitos politikos, kaip priemonės tos įmonės tikslams pasiekti, reikšmė. Darbe aptariama apskaitos politikos samprata, ištirtos įvairių mokslininkų apskaitos politikos interpretacijos, atlikta apskaitos politikos elementų analizė. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, siekta atskleisti apskaitos politikos formavimo ypatumus mažose ir vidutinėse įmonėse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Apskaitos politika; Apskaitos politikos formavimas; Mažos ir vidutinės įmonės; Mažos įmonės; Vidutinės įmonės; Accounting; Accounting policies; Accounting policy; Accounting policy-making; Medium business; Small and medium business (SME); Small business.

ENLithuania’s accession to the European Union (EU) will result in fundamental changes in the business environment: a free trade area will be created, trade restrictions and limitations will be abolished, etc. Individual properties of companies, the quality of internal processes and management will acquire particular importance in this environment. The company’s accounting policy as the instrument to achieve the goals of the company will become highly significant as well. The paper discusses the concept of accounting policy, examines the interpretations of accounting policy provided by different scholars, and carries out the analysis of accounting policy elements. Based on the results of the conducted research, the paper aims to reveal the peculiarities of the formation of accounting policy in small- and medium-sized enterprises.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34320
Updated:
2018-12-17 11:13:59
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: