Liaudies dainomis virtę Jono Aisčio eilėraščiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudies dainomis virtę Jono Aisčio eilėraščiai
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 29, p. 191-202
Keywords:
LT
Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma nustatyti liaudyje paplitusių dainuojamų Jono Aisčio eilėraščių melodijų sukūrimo vietą, laiką ir autorius; aptarti melodijų sukūrimo priežastis ir aplinkybes; apžvelgti dainuojamų J. Aisčio eilėraščių paplitimą bei funkcionavimo ypatybes. J. Aisčio poezija liaudies dainininkų nėra dažnai dainuojama. Dainomis yra virtę J. Aisčio eilėraščiai "Lopšinė", "Peizažas", "Šilainė", "Naktis", "Paprastas gyvenimas" ir kai kurie kiti. Jau tarpukario Lietuvoje, apie 1936 m. studentai Vilkaviškio gimnazijoje pradėjo dainuoti pagal šias eiles sukurtas dainas. Tarp jų - ir tuometis šios gimnazijos mokinys poetas Kazys Bradūnas. Gimnazistų sukurtos bei pritaikytos J. Aisčio eilėraščiams melodijos stilistiškai yra paveiktos tiek to meto miesto, tiek kaimo muzikinės kultūros. Dainos, sukurtos pagal J. Aisčio eilėraščius, vis dar atliekamos per susibūrimus, vakaronėse, kelionėse. Jos labai populiarios tarp lietuvių išeivių Amerikoje. Šios dainos taip pat yra folkloro ansamblių (pavyzdžiui, "Blezdingos" ar "Rumškių giedotojų") repertuaruose. "Lopšinė" ir "Peizažas" yra itin gerai suprantamos ir brangiausios lietuvių išeiviams.Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Eilėraščiai; Folkl songs; Poems; J. Aistis; K. Bradūnas.

ENPoems by Jonas Aistis, such as Lopšinė [‘Lullaby’], Peizažas [‘The Landscape’], Šilainė, Naktis [‘Night’], Paprastas gyvenimas [‘Simple Life’] and several others, have been transformed into folk songs and are quite frequently sung. Already in the interwar Lithuania, approximately in 1936, students at Vilkaviškis gymnasium started singing these poems. Among them was the former student of this gymnasium, poet Kazys Bradūnas. Songs created according to poems by Aistis used to be and are still performed at meetings, parties, or during travels. They are very popular among Lithuanian emigrants in America. These songs also found their way into the repertoire of the folklore ensembles (e.g. Blezdinga or Rumškių giedotojai). Lopšinė [‘Lullaby’] and Peizažas [‘The Landscape’] are the most popular ones. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3430
Updated:
2018-12-17 11:37:36
Metrics:
Views: 175    Downloads: 16
Export: