Namų ūkio pajamos ir išlaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Namų ūkio pajamos ir išlaidos
Alternative Title:
Household Income and Expenses
In the Journal:
Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2005, Nr. 1, p. 16-21
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Namų ūkiai / Household.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama 2004 metų Lietuvos namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir vartojimo išlaidų analizė. Analizei panaudota Statistikos departamento atliekamo namų ūkių biudžetų tyrimo informacija. Straipsnyje parodomi namų ūkių disponuojamųjų pajamų lygis, pajamų šaltiniai, jų įtaka pajamų kitimui, skirtumai tarp miesto ir kaimo namų ūkių, atskirų socialinių grupių ir skirtingos sudėties namų ūkių disponuojamųjų pajamų. Kita straipsnio dalis skirta vartojimo analizei. Parodomi vartojimo išlaidų pokyčiai, palyginti su 2003 metais, vartojimo išlaidų lygio ir sudėties skirtumai tarp miesto ir kaimo namų ūkių. Skirtumams tarp namų ūkių vartojimo lygio iliustruoti naudojama informacija apie vartojimo išlaidų lygį ir sudėtį deciliuose. Materialiniam apsirūpinimui miesto ir kaimo namų ūkiuose pateikiama informacija apie turimus ilgalaikio naudojimo kultūrinės ir buitinės paskirties prietaisus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Namų ūkis; Namų ūkio pajamos; Namų ūkio išlaidos; Household; Household income; Houdhold expenditure.

ENThe article gives an analysis of household income and expenses in Lithuania in 2004. The analysis used information on household budgets from the studies of the Department of Statistics. The article demonstrates the level of disposable household income, sources of income, impact thereof on changes in income, differences in disposable income of urban vs. rural households, individual social groups and households of various family structures. The other part of the article is devoted to consumption analysis. It reveals changes in consumer expenses, as compared against 2003, in the level and structure of expenses between urban vs. rural households. As regards availability of funds for urban vs. rural households information on cultural and domestic appliances for long-term use is provided.

ISSN:
1392-351X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/343
Updated:
2013-04-28 15:15:52
Metrics:
Views: 19
Export: