Olympic education in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Olympic education in Lithuania
Alternative Title:
Olimpinis švietimas Lietuvoje
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 3 (65), p. 2-6
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTOlimpinio švietimo svarba nuolat augo nuo termino atsiradimo dienos vienoje iš Tarptautinės olimpinės akademijos sesijų 8-ajame dešimtmetyje. Nuo to laiko iki šių dienų sparčiai didėjo Nacionalinių olimpinių akademijų skaičius, jų veikla plėtėsi, tobulėjo. Per dvidešimt gyvavimo metų Lietuvos olimpinė akademija (LOA), būdama viena iš 143 pasaulio Nacionalinių olimpinių akademijų lyderių, pasiekė ypatingų laimėjimų olimpinio švietimo srityje. Šio darbo tikslas buvo išanalizuoti olimpinio švietimo sistemą Lietuvoje, jos pagrindus ir ateities perspektyvas. Lietuvą galima apibūdinti kaip aktyvią olimpinio sąjūdžio narę. Nuo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) įkūrimo 1924 ir atkūrimo 1988 metais Lietuvos sportininkai garbingai atstovavo šaliai tarptautiniuose sporto renginiuose. LTOK siekia užtikrinti sportininkų sėkmingą pasirengimą ir dalyvavimą varžybose, bendradarbiauja su LOA rengiant konferencijas, seminarus ir paskaitas, kad būtų užtikrinta olimpizmo ir olimpinio sąjūdžio plėtra šalyje. Olimpinio švietimo programa formaliojo ugdymo institucijose sėkmingai įgyvendinama nuo 2000-ųjų metų. Organizuojančios institucijos pratęsė projekto veiklą iki 2015 metų. Vaikų ir jaunimo olimpinio švietimo projekte savanoriškai dalyvauja 82 švietimo įstaigos.Formaliojo švietimo institucijos noriai įsitraukia į olimpinio švietimo veiklą ir siekia perduoti olimpizmo idėjas mokiniams. Tikimasi, kad ateityje Olimpinio švietimo programą įgyvendins apie 200 institucijų, galėtų būti įtrauktos sporto mokyklos, mokinių vasaros stovyklos. Atsižvelgiant į projektų valdymo teoriją, įvertinimas ypač svarbi dalis. Vidinį įvertinimą atlieka pačios ugdymo institucijos, išorinis vertinimas turėtų būti įgyvendinamas siekiant patobulinti projektą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Olimpinis sąjūdis; Olimpinis švietimas; Olimpinės vertybės; Olimpizmas; Olimpic education; Olympic movement; Olympic values; Olympism.

ENImportance of Olympic Education had grown consistently since the concept was first mentioned in International Olympic Academy’s session in 1970s. What is more, the establishment and development of National Olympic Academies is still growing worldwide. Lithuanian National Olympic Academy as one of the leaders among the 143 National Olympic Academies, in twenty years of existence has reached a lot of goals, yet more are to be reached in the future. The aim of the work was to analyze the system of Olympic Education in Lithuania by presenting its background, current situation and potential development. Lithuania can be characterized as an active member of the Olympic Movement. Since the establishment of the National Olympic Committee in 1924 and re-establishment in 1988, Lithuanian athletes have proudly represented the country in International sport events, NOC has been working to ensure best conditions for athletes, also cooperated with NOA towards organization of conferences, seminars and lectures in order to ensure the overall development and spread of Olympism and Olympic Movement in the country. Olympic Education program for formal education institutions was created in the year 2000 and is one of the successful projects that are being implemented in Lithuania. 82 schools are voluntarily participating in Children and Youth Olympic Education project.The existence of the project was extended until 2015 by the organizing institutions. Formal education institutions actively involve themselves into Olympic Education and care to spread Olympic ideals to the pupils. In the future number of schools involved should grow up to 200 and sport schools, summer training camps could become a part of the project. As a part of project management theory internal evaluation is implemented by schools, external evaluation should be established for further improvements. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34287
Updated:
2022-11-07 15:43:52
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: