Specialisto ir eksperto teisinis statusas ikiteisminiame mokestinių ginčų procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialisto ir eksperto teisinis statusas ikiteisminiame mokestinių ginčų procese
Alternative Title:
Legal status of expert and specialist in the before–the–trial process of tax conflict
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 99-104
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas specialisto ir eksperto reikalingumas mokestinių ginčų procese. Rengiamame naujame Mokesčių kodekse siūloma išsamiai reglamentuoti specialisto ir eksperto teises bei pareigas, jų pateiktų išvadų ir ekspertizės aktų mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms teikimo tvarką, suteikti šioms institucijoms teisę priimamus sprendimus mokestinių ginčų bylose motyvuoti specialistų ir ekspertų išvadomis. Aptariamos praktinės problemos, kylančios dėl to, kad mokesčio administratoriaus prašymu pateiktos specialių žinių turinčių valstybinių institucijų darbuotojų išvados nelaikomos įrodymu. Analizuojamas ekspertizės ar specialaus tyrimo skyrimo visų mokestinio ginčo dalyvių iniciatyva tikslingumas. Straipsnis parengtas analizuojant bei apibendrinant įvairių teisės šakų šiuo metu Lietuvoje galiojančių įstatymų nuostatas, Lietuvos ir užsienio autorių publikacijas, susijusias su analizuojamais klausimais. [Iš leidinio]

ENThe expediency of specialist and expert in the process of tax conflict is discussed in the article. It this proposed in the new Tax code comprehensively regulate the rights and duties of specialist and expert as well as rendering rules for the conclusions and examination statements, passed to the instances investigating tax conflict cases. The instance has right to justify the decisions in tax conflict cases upon the conclusions of specialists and experts. The practical problems, arising due to ignoring the arguments of specialists from state institutions, are discussed. The expediency of examination or special inquiry by the initiative of all participants of tax conflict is discussed as well. The article was prepared analyzing and summarizing the existing regulations of current Lithuanian laws and publications of Lithuanian and foreign authors, related to the analyzed questions. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Administracinio proceso modelio paieškos Lietuvos teisės moksle / Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą / moksliniai redaktoriai Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. P. 343-382.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34263
Updated:
2018-12-17 11:03:13
Metrics:
Views: 15
Export: