Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą
Alternative Title:
Aspects of European community’s and Lithuanian competition law in banking sector
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 7-15
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Konkurencija / Competition; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTIntensyvėjant globalizacijos, liberalizacijos ir integracijos procesams tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje konkurencijos politika įgyja vis svarbesnę reikšmę siekiant efektyviai funkcionuojančios finansinių paslaugų rinkos. Naujų technologijų plėtra, bendra pinigų sistema skatina greitą finansinių rinkų plėtrą tarptautiniu mastu. Straipsnio tikslas – panagrinėti, kaip reguliuojama konkurencija bankų paslaugų rinkose Lietuvos ir Europos bendrijos teisės lygmeniu, kokie yra bendri Lietuvos ir Europos bendrijos teisinio reglamentavimo ir teisės normų įgyvendinimo reguliuojant bankų veiklą aspektai. Aptariami pokyčiai bankų paslaugų rinkose, intensyvūs bankų paslaugų rinkų liberalizavimo procesai bei konkurencijos problemos šiame sektoriuje, nagrinėjama konkurencijos teisės taikymo apimtis ir ribos reguliuojant bankų veiklą, analizuojama institucijų, dalyvaujančių konkurencijos teisės kūrimo ir įgyvendinimo procese, sistema bei centrinio banko vaidmuo įgyvendinant konkurencijos teisės normas bankų sektoriuje.Efektyviai funkcionuojantis priežiūros ir kontrolės institucijų mechanizmas yra stabilios finansinės rinkos, darnios kredito įstaigų veiklos, efektyvaus valstybės lėšų panaudojimo ir stabilios visos šalies bankų sistemos funkcionavimo pagrindas, todėl dauguma valstybių tam skiria daug dėmesio. Straipsnyje apibendrinama užsienio valstybių praktika, leidžianti daryti išvadą, kad dauguma pasaulio valstybių atsisako šakinio konkurencijos reguliavimo modelio bei centrinio banko konkurencijos institucijos funkcijų dubliavimo ir pereina prie glaudaus šių institucijų bendradarbiavimo mechanizmo; analizuojamas Lietuvos pasirinktas konkurencijos reguliavimo modelis bei jo tobulinimo galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankų sektorius; Europos Bendrija; Konkurencijos teisė; Konkurencijos teisė bankų sektoriuje; Teisės aktų harmonizavimas; Užsienio šalių patirtis; Banking sector; Competition law; Competition law in banking sector; European Community; Experience of foreign countries; Harmonization of legal frameworks.

ENThe processes of globalisation, liberalisation and monetary integration set the conditions for considerably improving the strength and competitiveness of the Lithuanian and European economy. Development of new technologies, introduction of Euro increases competition in the financial services sector and intensifies creation of effective single financial market. The purpose of this study is to analyse the rules of competition in banking sector in Lithuania and European Union. Intensive liberalisation processes in banking sector and remaining competition problems there are discussed in this paper. The attention is paid to the extend of applicability of general competition rules and the institutional framework for creation and implementation of those rules as well as the role of central bank in implementation of competition rules in banking sector. Effectively functioning supervision and control institution, which enforces competition law in banking sector, is a key issue in many countries. It is summarised in this paper the practise of foreign countries in this field, which let us to draw the conclusion that most of countries seek close co–operation between national competition authority and Central bank while implementing competition rules in banking sector and relinquish from the sectoral competition law supervision model and from duplication of functions of competition authority and Central bank. According to that, Lithuanian model of supervision and control of competition rules in banking sector and the possibilities of improvement of it are discussed in this paper. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Bankinio sektoriaus koncentracijos poveikio finansiniam stabilumui vertinimas / Viktorija Potarenkaitė. Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. 2013, 16, p. 169-177.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34257
Updated:
2018-12-17 11:03:11
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: