Lie. skeiris "našlys" ?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lie. skeiris "našlys" ?
Alternative Title:
Lith. skeiris "widower"
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 2, p. 213-218
Keywords:
LT
Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas žodžio skeiris, kurį Lietuvių kalbos žodyno sudarytojai, remdamiesi gamtininko, kraštotyrininko, žymaus lituanistikos dalykų rinkėjo Ambraziejaus Pranciškaus Kašarausko (1821-1880) rankraštiniu palikimu, pateikė XII-ajame tome 'našlio' reikšme, klausimas. Kašarausko rankraštis – vienintelis žinomas šio žodžio šaltinis; skeiris nei šia minėtąja, nei jokia kita reikšme nėra užfiksuotas nei gyvojoje lietuvių kalboje, nei senuosiuose ar naujesniuose raštuose. Žodyne pateikiamo skeirio 'našlio' nemini nei specialiai lietuvių kalbos (ar apskritai indoeuropiečių kalbų) giminystės pavadinimus tyrinėję autoriai, nei kita bendresnio pobūdžio etimologinė literatūra. Straipsnyje nuodugniau patyrinėjus vienintelį Žodyne minimą šio žodžio šaltinį – Kašarausko rankraštį – ir atlikus tekstologinę analizę aiškėja, kad skeiris veikiausiai tėra pseudolytis, atsiradusi dėl apsirikimo: klaidingai perskaityti rankraščio rašmenys. Atidžiau įsižiūrėjus, gana aiškiai matyti, kad minėtoje rankraščio vietoje yra ne „skeiris“, o iš ne vieno šaltinio žinomas našlio pavadinimas šeiris (šeirys): Kašarausko pavartoto žodžio pradžioje yra ne Sk, kaip kad perskaityta rankraščio šifruotojų, kurių darbu pasirėmus tariamasis „skeiris“ įtrauktas į Žodyną, o Sz (šitaip lenkiška rašyba Kašarauskas dažnai žymi lietuvių kalbos garsą [š]), tik rašalas ant z grafemos šiek tiek išsiliejęs. Suklaidinti galėjo galbūt ir tai, kad šalia šeirio esančiame jo reikšmės nusakyme (žodyje nasʒlis) [š] parašyta jau kiek kitokia grafema – ne kaip sz, bet kaip s.Reikšminiai žodžiai: Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas; Giminystės terminai; Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas; Kinship terms.

ENA textological analysis of the 19th century manuscript "Litvanica czyli Wiadomości o Litwie zebrane przez... Ambrożego Kossarzewskiego" (the author A . Kašarauskas, who signed in Polish as Kossarzewski) shows that the form "skeiris - widower", listed in the multi-volume "Dictionary of the Lithuanian Language" (LKŽ XII 790) with a reference only to this manuscript, actually does not exist: it is a pseudo-form due to a misreading of the word "šeiris - widower" on p. 148 of the aforesaid manuscript. The term for "widower - šeiris (šeirys)" is a form encountered in Old Lithuanian writings, the dialects of West Lithuania, and in Lithuanian folklore (it is noteworthly that Kašarauskas, who collected Lithuanian folklore, is also a native of Samogitia, i. e. of West Lithuania). The author of this article discusses the origin of the word "šeiris (šeirys) - widower" in her study of "Affinity Terms of the Lithuanian Language: Rūta Buivydienė, Lietuvių kalbos vedybų giminystės pavadinimai (antras pataisytas leidimas), Vilnius, 1997". [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34256
Updated:
2018-12-17 10:45:51
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: