Nevalstybinių organizacijų ir valstybės teisė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevalstybinių organizacijų ir valstybės teisė
Alternative Title:
Law of non-state organisations and state law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 27 (19), p. 25-32
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas nevalstybinių organizacijų teisės pobūdis, jos santykis su valstybės pozityviąja teise ir nevalstybinių organizacijų teisės poveikis įstatymų leidybai. Straipsnyje remiamasi stebėjimo bei loginės analizės metodais. Atskirai nagrinėjami nevalstybinių organizacijų teisės ir valstybės kuriamos teisės santykio variantai: taisyklių pasikartojimas bei jų konfliktas. Taip pat nagrinėjami būdai, kuriais nevalstybinių organizacijų teisė veikia įstatymų leidybą: taisyklių perėmimas, tiesioginis nukreipimas į nevalstybinių organizacijų teisę, netiesioginis nukreipimas (atsiribojant nuo problemų sprendimo įstatymų leidybos būdu), bei siekis pakeisti arba sustiprinti nevalstybinių organizacijų taisykles. Daromos išvados, kad įstatymų leidyba ir nevalstybinių organizacijų teisė papildo viena kitą ir konkuruoja tarpusavyje. Valstybės kuriama teisė turėtų to neignoruoti ir nesistengti nei išgyvendinti kitų organizacijų teisę, nei visas šias teises absorbuoti įstatymų leidyba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nevalstybinės organizacijos; Nevalstybinės organizacijos taisyklės; Nevalstybinės organizacijos teisė; Ryšiai tarp įstatymų ir taisyklių; Valstybės teisė; Legislature; Non Gouvermental Organisations; Non-state organization; Relationship between legislation and rules; Rules of non-state organizations; State Law.

ENThe article analyses rules created by non-state organisations as an alternative to legislation as well as the effect of such rules on legislation. The main methods used in this article are observation and formal analysis. The study describes the types of relationship between legislation and rules formulated by non-state organisations, notably: indirect interaction, overlapping and conflict. The article also looks into the ways the legislative process may be influenced by rules formulated by non-state organisations. These include acceptance of the rules of non-state organisations, redirection to them and efforts to change them. The conclusions drawn in the article are that legislation and rules of non-state organisations are two phenomena that often interact and compete with each other. This fact should be taken into account when drafting legislation and the state should not try to either eliminate the rules of non-state organisations altogether or to absorb all of them into legislation. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34233
Updated:
2018-12-17 11:03:08
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: