Wordplay and the context

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Wordplay and the context
Alternative Title:
Žodžių žaismas ir kontekstas
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas žodžių žaismas ir jo kontekstas. Esama įvairių žodžių žaismo tipų, kurie gali būti vartojami, siekiant skirtingų tikslų: norint sukelti humoristinį efektą, išreikšti ironiją ir t. t. Žodžių žaismą galima vartoti, siekiant parodyti klausytojui ar skaitytojui savo dominavimą. Žodžių žaismui kurti ir dekoduoti būtinas kontekstas. Žodžių žaismo reikšmė gali priklausyti nuo žodžio ar posakio, kuriais pagrįstas žaismas, konteksto. Platesnį kontekstą sudaro, pavyzdžiui, situacija, kurioje žodžių žaismas vartojamas, kalbėtojo intonacija, klausytojo arba skaitytojo patirtis ir t. t. Žodžių žaismas padeda veiksmingai išreikšti mintis ir požiūrį į tam tikrus reiškinius, poelgius bei leidžia patraukti klausytojo, skaitytojo dėmesį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodžių žaismas; Kontekstas; Idiomos.

ENThe article examines a play of words and its context. There are different kinds of plays of words, which can be used for different purposes: to produce a humorous effect, express irony and so on. A play of words can be used in order to demonstrate own domination to a listener or a reader. To construct and decode a play of words, one needs a context. The meaning of a play of words can depend on the context of a word or an idiom, which constitutes the basis for a play. The wider context is formed, for example, by a situation, where a play of words is employed, speaker’s intonation, listener’s or reader’s experience and so on. Play of words helps to express effectively thoughts and attitudes towards certain phenomena, behavior as well as allows attracting listerner’s, reader’s attention.

ISBN:
9986197899
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3422
Updated:
2021-01-14 18:12:51
Metrics:
Views: 22
Export: