Socialinis kompromisas kaip teisinio įstatymo požymis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis kompromisas kaip teisinio įstatymo požymis
Alternative Title:
Social compromise as the sign of legal statute
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 27 (19), p. 16-24
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami šiuolaikinio įstatymo turiniui keliami socialiniai reikalavimai. Ypač plėtojamas socialinio kompromiso įtvirtinimas įstatymuose. Įstatymas turi atsižvelgti į visų socialinių grupių interesus, kuriuos tas įstatymas kokiu nors būdu paliečia, nes socialinis kompromisas yra visų socialinių grupių darnos ir koegzistencijos pagrindas, viena iš svarbiausių priemonių teisiniams įstatymams kurti, socialiniams prieštaravimams spręsti bei visų gerovei garantuoti. Straipsnio tikslas – plėtoti socialinio kompromiso įtvirtinimo įstatymuose problemas, jas įvertinti ir ieškoti optimalių jų sprendimo teorinių ir praktinių priemonių ir būdų. Socialinio kompromiso įtvirtinimo įstatymuose analizė neišvengiamai susiduria su teisės ir politikos problema rengiant teisinius įstatymus. Dabartinis laikmetis verčia naujai pažvelgti į šį santykį. Keičiantis teisės sampratai teisės įtaka politiniams procesams turi susilaukti daugiau dėmesio ir šios problemos turi būti labiau plėtojamos. Konstatuojama, kad teisė, kuri netapatinama su bet kuria įstatymų leidėjo valia, įgijusia įstatymo formą, turi daryti įtaką politiniams sprendimams teisinėse valstybėse. Todėl šiai formai turi būti keliami įstatymo turinio reikalavimai, kuriuos įgyvendina juridinė technika. Pastaroji kaip procedūra pripažįstama viena iš svarbiausių sąlygų, galinti įstatymams suteikti turiningumo garantijų. Aptariama juridinės technikos ir sociologijos sąsaja, kuri per politiką teisei suteikia dinamikos, pasireiškiančios ieškant socialinių interesų ir stabilumo įtvirtinant socialinį kompromisą įstatymuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ryšiai tarp politikos ir teisės; Socialinis kompromisas; Teisinis įstatymas; Įstatymas; Law; Legal statute; Relationship between law and politics; Social compromise.

ENThe problems of establishment of compromise of social interests in a legal act are discussed in the article. The establishment of social compromise is held one of the most important characteristics of legal act. Such legal act is under state warranty for the state of law but not for "social war". The problem of the relationship between law and politics imminent in the law making process is discussed in the article. It is stated that political decisions depend upon law which is self-sufficient and cannot be identified solely with legal techniques. Legal techniques as a procedure is valued as one of the most important conditions allowing to attach guarantees of meaningfulness to the laws. The interdependence between legal techniques and sociology is discussed. This link provides law with dynamism through politics to search for social interests and also provides law with stability in the establishing of social compromise in the laws. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34203
Updated:
2018-12-17 11:03:07
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: