Social partnership in accrediting Lithuanian VET qualifications

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social partnership in accrediting Lithuanian VET qualifications
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Profesinis rengimas / Vocational training; Socialinė partnerystė / Social partnership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinė partnerystė, akredituojant profesines kvalifikacijas Lietuvoje. Išskiriami veiksniai, turintys įtakos socialinei partnerystei ir ateities plėtros perspektyvoms. Socialinė partnerystė akredituojant laikomas sudėtingas reiškinys, kurį sudaro normatyvinis (įstatymai ir teisės aktai) ir proceso lygmenys (bendradarbiavimo patirtis). Kvalifikacijos akreditavimas šiandien turi įtakos ne tik švietimui, bet ir žmogiškųjų išteklių plėtrai. Lietuva pereina prie naujos socialinės ir ekonominės plėtros modelio. Kvalifikacijos akreditavimas apima ne tik profesinį švietimą, bet ir tampa socialinės partnerystės ir profesinio mokymo institucijų ir darbdavių organizacijų bendra atsakomybe. Straipsnyje analizuojama socialinės partnerystės plėtra, akredituojant profesinę kvalifikaciją ir analizuojamos šios partnerystės perspektyvos plėtojant nacionalinę kvalifikacijų sistemą Lietuvoje. Apžvelgiamos pagrindinės socialinės partnerystės, akredituojant kvalifikacijas, problemos, analizuojama socialinės partnerystės Vakarų Europos šalyse patirtis, sukurtas socialinės partnerystės perspektyvos modelis, akredituojant kvalifikaciją Lietuvoje. Analizė rodo, kad esamų kvalifikacijų akreditavimo socialinės partnerystės patirtį, socialinės partnerystės efektyvumą galima pasiekti per atitinkamą teisinį pagrindą ir suinteresuotųjų šalių savanorišką aktyvų dalyvavimą. Socialinė partnerystė gali būti sustiprinta įgyvendinant svarbius nacionalinius projektus, pavyzdžiui, nacionalinių kvalifikacijų sąrangą.Reikšminiai žodžiai: Akreditavimas; Kvalifikacija; Mokymas; Profesinis mokymas; Profesinis uhdymas; Socialinė partnerystė; Švietimas; Žmogiškieji resursai; Accreditation; Education; Human resorses; Qualification; Social partnership; Training; Vocational education; Vocational training.

ENThis article examines social partnership in accrediting qualifications in Lithuania. It defines the factors influencing social partnership and surveys future development perspectives, referring to the creation and implementation of the national qualifications system in Lithuania. Social partnership in qualifications accreditation is regarded as a complex phenomenon consisting of the normative level (laws and legal regulations) and the process level (experiences and the existing models of cooperation). The situation in Lithuania is compared with that of other countries looking to apply western European experience in developing a model of social partnership in vocational education and training. [text from author]

ISSN:
1977-0219
Related Publications:
  • Implementing a national qualifications framework in Lithuania / Vidmantas Tūtlys and Irma Spūdytė. Implementing national qualifications frameworks across five continents / edited by Michael Young and Stephanie Matseleng Allais. London: Routledge, 2013. P. 223-242.
  • Lietuvos politinė sistema : sąranga ir raida / sudarytojai Algis Krupavičius, Alvidas Lukošaitis. Kaunas : Poligrafija ir informatika, 2004. 558 p.
  • Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990/1998 / Aleksandras Dobryninas, Vladas Gaidys, Boguslavas Gruževskis, Arūnas Poviliūnas, Vytautas Skapcevičius, Marius Povilas Šaulauskas, Saulius Žukas ; redaktorė Danutė Ulčinskaitė. Vilnius : Garnelis, 2000. 214 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34186
Updated:
2016-10-08 23:12:55
Metrics:
Views: 21
Export: