Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної політики в сучасній Литві

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Ukrainiečių kalba / Ukrainian
Title:
Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної політики в сучасній Литві
Alternative Title:
  • Subethnic identity as a factor of modern Lithuanian regional politics’ formation
  • Subetninis tapatumas kaip regioninės politikos formavimo faktorius šiuolaikinėje Lietuvoje
In the Journal:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami dabartinėje Lietuvoje išryškėję bandymai reviduoti egzistuojančią lietuvių tautos sampratą ir pripažinti, kad lietuvių nacija susideda iš dviejų arba kelių etnosų. Tokio galvojimo išdava – siūlymai keisti šalies administracinį-teritorinį suskirstymą bei peržiūrėti centro ir etnografinių regionų galių ir kompetencijos pasiskirstymą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarmės (Dialektai); Etniškumas; Regionas; Tradicinė kultūra; Žemaitija (Samogitia); Dialect; Ethnicity; Lithuania; Region; Samogitia; Traditional culture; Ttraditional culture.

ENThe article analyzes attempts to review the existing concept of the Lithuanian nation in the present-day Lithuania and to prove that Lithuanian nation consists of two or more ethnic communities. Such a comprehension resulted in the proposals to change the administrativeterritorial division of Lithuania and review of the distribution of power and competence between the center and the ethnic regions. [From the publication]

ISSN:
0130-6936
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34167
Updated:
2019-12-11 13:49:18
Metrics:
Views: 9
Export: