Valstybinės pensijos, jų socialinis vertinimas ir perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinės pensijos, jų socialinis vertinimas ir perspektyva
Alternative Title:
State pensions, their social evaluation and prospects
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2004, t. 3, Nr. 1, p. 31-40
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTValstybinės pensijos yra sudėtinė Lietuvos Respublikos piliečių pensinio aprūpinimo dalis. Už nuopelnus įtvirtinant valstybingumą, nepriklausomybę, demokratiją, mokslo, meno, literatūros, sporto plėtojimą, įtvirtinant teisės principus ir apsaugant juos, nustatytos šios valstybinių pensijų rūšys: Respublikos Prezidento, I ir II laipsnio pensijos, nukentėjusių asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų valstybinės pensijos. Politikai, sociologai dažnai diskutuoja, ar tikslinga skirti valstybines pensijas, kurios, atrodytų, įtvirtina atskirų valstybės veikėjų ir atskirų profesijų bei kategorijų žmonių privilegijas. Motyvuojama, kad panašaus pobūdžio pensijų nebėra Vakarų Europos valstybėse. Socialinės saugos teisės visame pasaulyje pripažinti teiginiai nurodo, kad negalima mechaniškai taikyti kitų šalių patirties sprendžiant socialinės saugos problemas. Kiekviena šalis yra savita (originali) savo ekonominiu išsivystymu, politine struktūra, demografine situacija, geopolitine padėtimi ir t. t. Remiantis šiomis ypatybėmis, negalima atsisakyti šio tipo pensijų mokėjimo vien todėl, kad jos nepopuliarios užsienyje. Valstybinių pensijų įstatyme teigiama, kad asmuo, padaręs tyčinį nusikaltimą, netenka teisės gauti šios rūšies pensijos, o paskirtoji nutraukiama. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad pensija yra uždirbta asmens nuosavybė ir jos atimti negalima. Toks aiškinimas pateiktas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimo atveju. Manome, kad panašiai turėtų būti priimta ir kitų valstybinių pensijų atvejais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo stažas; Pensijos; Socialinis aprūpinimas; Socialinė sauga; Pension; Social maintenance; Social security; Work record.

ENState pensions make up an integral part of the Lithuanian citizens' pension provision. For the significant contributions in establishing the statehood, independence and democracy of Lithuania, developments in the fields of art, literature and sports, in entrenching legal principles and protecting them, the following state pensions have been established: the state pension to the President of the Republic of Lithuania, first and second degree pensions of the Republic of Lithuania, state pension to persons who are victims; state pensions to officials and military personnel and state pensions for lawyers. Political scientists and sociologists often discuss whether it is purposeful to award state pensions, seemingly, establishing privileges of different public characters and representatives of different professions and categories. The motivation to that was that no pensions of similar kind exist in countries of Western Europe. The globally acknowledged propositions of social security law have indicated that the experience of other countries cannot be automatically applied in solving social security problems of a particular country. Each country is unique in its economic development, political structure, demographic situation, geopolitical situation etc. Considering these characteristics, the pensions of the kind cannot be refused only for the fact that they are not popular in foreign countries.The Law on State Pensions of the Republic of Lithuania provides that individuals, who have been adjudged by the court to have been guilty of perpetrating a premeditated crime, shall have the right to the state pension award stripped or discontinued, if it had been already awarded. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania has solved that the pension is already earned by the individual and he cannot be deprived of it. Such an explanation is provided in the case or state pension award to officials and military personnel. We think that the analogue should be adopted for other state pensions as well. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Lietuvos pensijų sistema / Vitalija Šimkienė, Rūta Gavėnavičienė. Profesinės studijos: teorija ir praktika 2009, Nr. 5, p. 162-170.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34135
Updated:
2018-12-17 11:26:01
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: