Iš kokio žodžio kilęs slavizmas zomãtas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš kokio žodžio kilęs slavizmas zomãtas
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 83-90
Keywords:
LT
Žodžių kilmė; Slavizmai.
EN
Word origin; Slavic borrowings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas lietuvių tarmių žodžio zomãtas (1. „mūro arba akmenų bažnyčios ar kapinių tvora, aptvaras“; 2. „stačių ar gulsčių lentų, kuolų tvora“; 3. „kartis, pagalys tvorai tverti“) kilmė. Iš Sirvydo antrojo žodyno matyti žodį buvus vartojamą medinei tvorai vadinti. Nors lietuvių zomãtas slaviškumas abejonių nekelia, nėra pakankamai aišku, iš kokio slavų žodžio jis kilęs. Iš realiai esančių žodžių tik vienas fonetiškai ir semantiškai yra visai artimas lietuviškajam. Čia pirmiausia minėtinas заметь (nuo 1579) bei затотъ (nuo 1586) „aptvaras, (rąstų, storų lentų) tvora“. Slavizmą zomãtas kildinti iš apžvelgto slavų žodžio trukdo vien tik šioks toks fonetinis nesutikimas. Būga, nors ir užsiminęs apie заметь, už lietuvių zomãtas norėjo matyti senosios rusų *замотъ, vėliau neva išstumtą naujadaro замёт, dėl balsių kaitos nurodydamas забор : заберу. Tačiau nėra pakankamo pamato manyti, kad artimiausios pašonės slavai būtų apskritai kada nors turėję *замотъ. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad lietuvių zomãtas turi būti kildinamas ne iš *замотъ, nes ši slavų žodžio rekonstrukcija pati remiasi vien lietuvių zomãtas, kartu prieštaraudama slavų kalbų duomenims, darantiems ją neįmanomą, o iš realaus замиотъ (заметь). Nedėsningas fonetinis skirtumas nėra toks jau didelis : kur gretimi slavai vietoj e jau turi 'o, jis suvedamas į šaltinio m' palatalizacijos neišlaikymą skolinyje. Zomãtas atveju būtų galima sakyti, kad tai tarsi tarpinis reiškinys tarp vertinio ir skolinio: išversta (pakeista atsakančia giminiška) tik viena morfema (šaknis), o kita (priešdėlis) paskolinta.

ENThe article analyses the origin of the Lithuanian dialectal word zomãtas (1. a brick rick fence of a church or cemetery). The second dictionary by Sirvydas evidences the use of this word as a wooden fence. Although there is no doubt in the Slavic origin of the Lithuanian word zomãtas, it is still unclear what was the specific Slavic word this Lithuanian word originated from. Only one word from the existing words is semantically and phonetically close to the Lithuanian word. First of all, it is the word заметь (since 1579) and затотъ (from 1586). The Slavic-origin word zomãtas is impeded by a certain phonetic incompliance. Būga, although mentioned about заметь, wanted to see the old Russian *замотъ behind the Lithuanian zomãtas, which presumably was later replaced by a new word замёт. However, there is no firm reason to believe that the nearest Slavic people ever had such a word *замотъ. The research allows concluding that the Lithuanian zomãtas cannot originate from *замотъ, since the reconstruction of this Slavic word is based on the Lithuanian zomãtas thus contradicting to the data of the Slavic languages. Improper phonetic difference is not so big: in case of zomãtas, it can be stated that it is an interim phenomenon between the translation and borrowing.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34134
Updated:
2018-12-17 10:45:44
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: