Russian-Lithuanian relations : an overview

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Russian-Lithuanian relations: an overview
In the Journal:
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Užsienio politika / Foreign policy; Valstybė / State; Vyriausybė / Government; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LT2000 m. spalį sukako devyneri metai, kai buvo atnaujinti Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos diplomatiniai santykiai. Kokie pagrindiniai šio laikotarpio dvišalių santykių rezultatai ir problemos? Kaip galime vertinti šiandien susiklosčiusią situaciją? Kokio galime tikėtis 2000 m. Seimo rinkimų poveikio dvišaliams Lietuvos ir Rusijos santykiams? Tai svarbiausi klausimai, į kuriuos atsakymo ieško Rusijos valdžios ir įstatymų leidybos atstovai, diplomatai ir politologai; šie klausimai, tikėtina, taip pat rūpi Rusijos partneriams. Rusija ir Lietuva turi ilgą ir sudėtingą dvišalių santykių istoriją. Šioje istorijoje būta ir sėkmingo bendradarbiavimo, ekonominių ir kultūrinių mainų, bet taip pat ir atviro priešiškumo bei nesugebėjimo suprasti vieni kitų. Rusijai vienas svarbiausių atsikūrusios Lietuvos žingsnių buvo sprendimas suteikti pilietybę visiems nuolatiniams šalies gyventojams. Iš Lietuvos buvo sėkmingai išvestos Rusijos karinės pajėgos, pasirašytos valstybinių sienų sutartys, užmegzti aktyvūs ekonominiai ir prekybiniai ryšiai, plėtotas prasmingas kultūrinis bendradarbiavimas. Ne mažesnis vaidmuo Rusijos ir Lietuvos santykiuose tenka Kaliningrado sričiai. Visgi šiandien bene didžiausią nerimą ir pavojų dvišaliuose santykiuose kelia Lietuvos reikalavimas atlyginti okupacijos metais Sovietų Sąjungos padarytą žalą. Nors Rusijos ir Lietuvos saugumo interesai Baltijos regione iš esmės sutampa, Europos Sąjungos ir NATO, kurių nare tapo Lietuva, plėtros planuose taip pat ne visuomet atsižvelgiama į Rusijos interesus.Reikšminiai žodžiai: Baltijos regionas; ES; Ekonominis, mokslinis, kultūrinis bendradarbiavimas; NATO; Techninis; Užsienio politika; Valstybės; Vyriausybės; EU; Foreign policy; Government; Lithuania; NATO, Baltic region; States; Technical, economical, scientific,cultural cooperation; Rusija (Russia).

ENOctober 2000 marked nine years since the resumption of diplomatic relations between the Russian Federation and the Republic of Lithuania. What are the key results and problems of bilateral relations of this period? How can we evaluate the situation as it is today? How can we expect the 2000 Seimas (parliament) elections to impact bilateral Lithuanian-Russian relations? These are the most important questions to which Russian government and legislative representatives, diplomats and political scientists are looking for an answer; it is likely that these questions are also of concern to Russia’s partners. Russia and Lithuania have a long and complex history of bilateral relations. This history has seen both successful cooperation and economic and cultural exchanges, as well as overt hostility and lack of mutual understanding. For Russia, one of the most significant steps taken by Lithuania upon restoration of independence was the decision to grant citizenship to all permanent residents of the country. Russian military forces were successfully withdrawn from Lithuania, state border agreements were signed, active economic and trade relations were established, and meaningful cultural cooperation was developed. The Kaliningrad region plays no less of a role in relations between Russia and Lithuania. Nevertheless, the thing that poses the most worry and danger to bilateral relations today is Lithuania’s demand that damage done during the period of Soviet occupation be compensated for. Even though Russian and Lithuanian security interests in the Baltic region are essentially the same, Russian interests are not always taken into account in the development plans of the European Union and NATO, both of which Lithuania has become a member.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34129
Updated:
2018-12-17 10:45:44
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: