Lithuania information technologies burst and spillover effects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania information technologies burst and spillover effects
Alternative Title:
Informacinių technologijų "sprogimo" Lietuvoje pertekliniai efektai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 3 (43), p. 54-60
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pagrindiniai perteklinių efektų ir informacinių technologijų (IT) rinkos vystymosi aspektai Lietuvoje. Vystantis ekonomikai, tobulėjant technologijoms, dauguma ekonomistų pastebi vadinamuosius išorinius ekonominius tinklo efektus, pastaruoju metu ypač išryškėjusius informacinių technologijų rinkose tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Išoriniai ekonominiai tinklo efektai ne tik teikia papildomą naudingumą vartotojams ir gamintojams, bet ir leidžia sumažinti informacijos rinkimo, kontrolės, sandorio kaštus. Sandoriai fizinėje rinkoje yra ribojami dėl teritorinio išsidėstymo. Internetinėje erdvėje tiekėjai ar tarpininkai gali tikėtis patraukti ir tuos vartotojus, kurių prekių pasirinkimas yra ribotas, kadangi fizinių prekių paieškos kaštai yra aukšti. Kaštų mažėjimo aspektai ir sudaro prielaidas atsirasti išoriniams ekonominiams tinklo efektams, kurių geriausias pavyzdys yra IT rinkos. Teorinius perteklinių efektų tyrimus patvirtina ir atliktas Lietuvos IT rinkos tyrimas, kurį nusako duomenys apie rinkos apyvartą, kompiuterizacijos lygį, vartotojų skaičių, naudojimosi internetu dažnį ir kt. Tyrimo rezultatai parodė, kad išoriniai ekonominiai tinklo efektai yra sąlygojami tam tikrų įmonės sandorio kaštų veiksnių, susijusių su sandorio paieška, gamybinėmis technologinėmis operacijomis, išeinančiąja logistika, tarpininkų parinkimo procedūromis, kurių efektyvumą nemažai lemia spartėjanti elektroninės komercijos plėtra Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Informaciniu technologiniu rinka; Informacinių technologinių rinka; Sprogimo efektai; IT market; Lithuania; Spillover effects.

ENThe main aspects of spillover effects and IT market development are analyzed in the article. Spillover effects make an additional utility not only for customers, but also allow decreasing the costs of gathering information, controlling, and coordinating transactions, with variation being extremely significant among the goods in IT markets. The theoretical findings of spillover effects were proved by Lithuanian IT market research. The research results revealed that spillover effects are determined by some factors of the company transactional costs, connected with the search, production - technological operations, outgoing logistics, selection of intermediates, whose efficiency is mainly influenced by IT market development in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34118
Updated:
2018-12-17 11:42:42
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: