Adaptation of young teachers at school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adaptation of young teachers at school
Alternative Title:
Jaunųjų mokytojų adaptacija mokykloje
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 149-160
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama, kaip Baltijos šalių mokyklose įgyvendinamas (2004–2007) Latvijos mokslo tarybos parengtas jaunųjų mokytojų adaptacijos projektas pirmaisiais darbo metais. Tyrimo dalyviai – 362 Rygos (Latvija), Klaipėdos (Lietuva) ir keturių Latvijos rajonų mokytojai, aukštąsias pedagogines mokyklas baigę 1995–2004 metais. Straipsnyje pateikiami mokslinio tyrimo rezultatai, rodantys mokytojų adaptaciją mokykloje skatinančius ir jai trukdančius veiksnius, vertinamas jaunųjų mokytojų psichologinis pasirengimas dirbti mokykloje. Respondentų teigimu, aukštosiose mokyklose apie pedagoginį darbą teikiama informacija yra objektyvi, jaunieji mokytojai jau pirmaisiais darbo metais sėkmingai adaptuojasi mokykloje, ypač jei turi pedagoginį pašaukimą ir yra motyvuoti dirbti pedagoginį darbą. Jaunųjų mokytojų adaptaciją mokykloje skatinančius ir jai trukdančius veiksnius, taip pat jaunųjų mokytojų pasirengimą dirbti mokykloje respondentai vertino dešimties balų vertinimo sistema. Iš svarbiausių teigiamų jaunųjų mokytojų adaptacijos veiksnių aukščiausiais balais vertinami šie: specialybės kompetencijos baigus aukštąją mokyklą, kūrybiška aplinka mokykloje, veiklos mokykloje motyvacija, materialinė mokyklos bazė ir kt. Respondentai išvardijo daug adaptacijai nepalankių veiksnių: tenka pildyti daug dokumentų, trūksta pedagoginio darbo patirties, nepatenkinama mokinių drausmė, didelis atotrūkis tarp teorinio pasirengimo ir realios praktikos ir kt.Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Adaptacijos veiksniai; Adaptacijų tipai; Jauni mokytojai; Mokytojas; Mokytojų adaptacija, mokyklos organizacija, jaunas mokytojas; Tipai; Veiksniai; Adaptation; Adaptation of teachers; Factors; Factors of adaptation; Teachers adaptation, school organization, young teacher; Types; Types of adaptation; Young teachers.

ENThe article is devoted to the adaptation of teachers at school. The terms of the study are defined: adaptation, its types, factors facilitating and hindering the adaptation as well as the psychological readiness of young teachers for work at school. The study is based on questionnairing. 362 respondents filled up the questionnaire. Teachers who had graduated pedagogical higher education institutions starting from 1995 till 2004 from Rīga (Latvia), Klaipeda (Lithuania) and schools from Preiļi, Dobele, Tukums and Ludza regions participated. The article analyzes the results of the inquiry. [text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34110
Updated:
2018-12-17 11:54:58
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: