Fenomenologinė didaktikos raiška: dialogas ugdymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fenomenologinė didaktikos raiška: dialogas ugdymo procese
Alternative Title:
Phenomenological expression of didactic: the dialogue in education
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 95-106
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTKonceptualieji fenomenologijos metodai vis plačiau taikomi tiriant šiuolaikinės pedagogikos problemas. Fenomenologai ugdymo procese, kuris apima ugdytoją, ugdytinį ir tai, kas ugdoma, atkreipė dėmesį į komunikacijos modelį, ypač pabrėždami dialogą. Dialoginė siuntimo-gavimo sąveika praplečiama, kitaip tariant, ji papildoma intenciniu pasaulio suvokimu. Fenomenologo Algio Mickūno teigimu, "dialogas – tai vyksmas, kuriame individai ne tik dalyvauja, bet ir struktūruoja savo suvokinius, sąvokas, vertybes ir, žinoma, savęs pačių supratimą" (Mickūnas, 1999, p. 220). Didaktiniame vyksme dialogas tarsi savaime įformina susitikimą su kitu ir patirtas autentiško buvimo ribas bei jų kismą. Straipsnyje nagrinėjama fenomenologinė dialogo samprata, jos raida ir apibrėžtis šiuolaikinių ugdymo koncepcijų sklaidoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dialogas; Fenomenologija; Intersubjektyvumas; Komunikacija; Pedagogika; Ugdymas; Communication; Dialogue; Education; Inter-subjectivity; Intersubjectivity; Pedagogics; Pedagogy; Phenomenology.

ENConceptual methods of phenomenology are still widely applied when studying problems of the modern pedagogy. Phenomenologists drew attention to the model of communication in the process of education, which covers the educator, the student and the content of education by highlighting the importance of dialogue in this process. The interactive process of sending-receiving is expanded, in other words, it is supplemented with the intentional world perception. According to the phenomenologist Algis Mickūnas, “dialogue is a process, where individuals not only participate, but also structure their percepts, concepts, virtues, and of course, self-perception” (Mickūnas, 1999, p. 220). In a didactical process, the dialog as if forms a meeting with the other and experienced boundaries of authentic existence as well as their changes. The article analyses the phenomenological concept of the dialogue, its development and definitions in the dissemination of contemporary educational concepts.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34104
Updated:
2018-12-17 11:54:56
Metrics:
Views: 50    Downloads: 20
Export: