Vidaus audito atsiradimo problemos Lietuvos įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito atsiradimo problemos Lietuvos įmonėse
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 137-144
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vidaus auditas; Išorės auditas; Lietuvos įmonės; Internal auditing; External auditing; Lithuanian enterprises.
Keywords:
LT
Išorės auditas; Lietuvos įmonės; Vidaus auditas.
EN
External auditing; Internal auditing; Lithuanian enterprises.
Summary / Abstract:

LTDaugiausia vidaus audito srityje pažengta stambiose šiuolaikinėse įmonėse, kurių savininkai suprato vidaus audito būtinumą, nes jis padeda įmonei užtikrinti efektyvią veiklą. Deja, tokių įmonių Lietuvoje nedaug. Tyrimo objektas - Lietuvos įmonės, neatliekančios vidaus audito. Straipsnio tikslas - atlikus respondentų apklausą, įvertinti požiūrį į vidaus auditą įvairiose Lietuvos įmonėse bei nustatyti vidaus audito neatlikimo įmonėse priežastis; pateikti pasiūlymų, kuriose Lietuvos įmonėse galėtų būti atliekamas vidaus auditas ir kaip skatinti vadovų suinteresuotumą vidaus auditu. Studijoje pateikiami dvidešimt keturių Lietuvos įmonių, netaikančių vidaus audito, apklausos rezultatai. Ši apklausa parodė: respondentai skirtingai suvokia vidaus auditą ir vidaus kontrolę, kas ketvirtas respondentas galvoja, kad vidaus ir išorinio audito objektas yra tas pats. Dauguma respondentų mano, kad vidaus auditas yra reikalingas. Deja, tik dvylika iš jų planuoja įsteigti vidaus audito tarnybą. Tik kas trečias respondentas dalyvavo seminaruose apie vidaus audito būtinumą ir galimybes. Respondentai minėjo tokias priežastis, kodėl jų įmonėje nėra vidaus audito: įmonė yra per maža, tai yra pinigų švaistymas, vidaus auditoriaus darbas yra nepatikimas ir kitas. Labiausiai paplitę veiksniai, diktuojantys bendrovėms būtinybę steigti vidaus audito tarnybą, yra veiklos išplėtimas, išėjimas į naujas rinkas, papildomų veiklos rūšių pradžia, operacijų apimties, produkcijos asortimento padidėjimas ir kt. Straipsnyje taip pat pateikiami pasiūlymai, kaip padidinti įmonių vadovų susidomėjimą vidaus auditu.

ENMajor internal auditing enterprises are prospering. Their owners understood the necessity of internal auditing. Regretfully, the number of such enterprises is very small. The subject of the study is the absence of internal auditing. The main aims of this paper are to estimate Lithuanian enterprises' opinion on internal auditing by the results of the poll made to define causes of the absence of internal auditing in Lithuanian enterprises, to introduce a motion for Lithuanian enterprises to practice internal auditing, for management - interest in internal auditing. The study is based on the analysis, synthesis and comparison of various sources of economic literature. […] The results of the Lithuanian enterprises poll are the following: It showed that the respondents have different conceptions of internal auditing and internal control, every fourth respondent thinks that the object of internal and external auditing is the same; Most respondents consider that internal auditing is necessary. Regretfully, only twelve of them are planning to establish internal auditing service; Only every third respondent took part in seminars on the necessity and possibilities of internal auditing; Respondents mentioned the following causes for the absence of internal auditing: an enterprise is too small, it ' is waste of money, the internal auditor's work is distrusted and others; Routine factors dictate the necessity of establishing internal auditing service: expansion of activities, external capital formation, intricate system of management and others. Suggestions on how to raise interest of the enterprise management in internal auditing are also presented in the paper. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3408
Updated:
2018-12-17 11:37:34
Metrics:
Views: 30    Downloads: 12
Export: