Virginija Vasiliauskienė. Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI-XIX a. : atributinės frazės : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virginija Vasiliauskienė. Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI-XIX a. : atributinės frazės: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2010, 4, 1 pdf (3 p.)
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiama Virginijos Vasiliauskienės monografija „Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI-XIX a. Atributinės frazės“ – pirmoji sisteminga lietuvių kalbos atributinių frazių žodžių tvarkos studija. Ji aprėpia didžiulį laikotarpį – nuo lietuvių rašomosios kalbos ištakų iki bendrinės kalbos susiformavimo. Monografijoje tiriamos atributinės frazės su derinamuoju pažyminiu (būdvardžiu, skaitvardžiu, įvardžiu ir dalyviu), su nederinamuoju pažyminiu (daiktavardžio ir įvardžio genityvu) ir sudėtinės atributinės frazės. Pirmuose dviejuose skyriuose atributinės frazės analizuojamos chronologine tvarka: neverstiniuose ir verstiniuose XVI-XVII a. tekstuose, neverstiniuose XVIII a. tekstuose, XIX a. didaktinėje prozoje ir publicistikoje bei tarmių tekstuose. Atskirai aptariama skaitvardinio, įvardinio, būdvardinio, dalyvinio pažyminio vieta ir nekontaktinė derinamųjų pažyminių pozicija. Pagrindinėse darbo dalyse šaltinius nagrinėjusi chronologine tvarka, baigiamųjų pastabų skyriuje autorė sumaniai pakreipia požiūrio kryptį ir pateikia atskirų kalbos dalių žodžių tvarkos atributinėse frazėse aprašus, kurie ypač naudingi skaitytojui. Analizuodama XVI-XIX a. lietuvių kalbos tekstus, autorė dirbo su labai skirtingų rūšių šaltiniais – originaliais, kompiliaciniais, verstiniais, rašomosios kalbos ir tarmių tekstais. Knygoje pirmiausia nuosekliai ieškoma vidinės žodžių tvarkos struktūros ir logikos, nedaroma skubotų išvadų apie svetimų kalbų poveikį. Tyrimas gausiai iliustruotas pavyzdžiais. Studija atsako į daugelį seniai iškeltų lietuvių kalbos žodžių tvarkos klausimų.Reikšminiai žodžiai: Atributinė frazė; Atributinės frazės; Inversija; Pažyminys; Postpozicija; Prepozicija; Senieji raštai; Senoji lietuvių kalba; Sintaksė; Struktūra; Žodžių tvarka; Attribute; Attributive phrase; Attributive phrases; Inversion; Old Lithuanian language; Old writings; Postposition; Preposition; Structure; Syntax; Word order.

ENThe review discusses the monograph “Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI–XIX a. Atributinės frazės” [Lithuanian Word Order in the 16th–19th C. Attributive Phrases] by Virginija Vasiliauskienė. It is the first systematic study of the word order of Lithuanian attributive phrases. It covers a long period from the beginning of the Lithuanian written language to the formation of the standard language. The monograph examines attributive phrases with an agreeing modifier (adjective, numeral, pronoun and participle), with a non-agreeing modifier (noun or pronoun genitive), and compound attributive phrases. The first two chapters analyse attributive phrases in the chronological order: in non-translated and translated texts of the 16th–17th c., in non-translated texts of the 18th c., in didactic prose, publicist texts and dialectal texts of the 19th c. The book separately discusses the place of the numerical, pronominal, adjectival and participle modifiers and the non-contact position of agreeing modifiers. In the main parts, the author examines the sources in a chronological order, whereas in the concluding chapter, she cleverly changes the direction of the approach and presents the descriptions of the word order of individual parts of speech in attribute phrases, which are particularly useful to the reader. While analysing the 16th–19th c. Lithuanian texts, the author used very different types of sources: originals, compilations, translations, texts of written language and dialects. The book primarily consistently searches for the internal structure and logic of the word order and does not draw hasty conclusions about the impact of foreign languages. The study is profusely illustrated with examples. It answers many old questions of the Lithuanian word order.

ISSN:
1822-525X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34071
Updated:
2018-12-17 13:08:20
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: