Inžinerijos specialistų poreikio Lietuvos ir ES darbo rinkose lyginamoji analizė ieškant naujų karjeros konsultavimo formų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inžinerijos specialistų poreikio Lietuvos ir ES darbo rinkose lyginamoji analizė ieškant naujų karjeros konsultavimo formų
Alternative Title:
Comparative analysis on the demand of engineering specialists in the labour market of Lithuania and the EU searching for new methods in career counselling
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2005, Nr. 2, p. 15-20
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Karjera / Career; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami trijų pasirinktų profesijų (suvirinimo inžinieriaus, informacinių priemonių dizainerio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinieriaus) poreikio darbo rinkoje tyrimo rezultatai, realizuojant tarptautinį pilotinį projektą „Naujų informacinių technologijų taikymas karjeros konsultavime, mokantis visą gyvenimą“. Specifiniai projekto tikslai yra sukurti testuoti, įvertinti IT metodų ir priemonių – VIRCOUNS – poveikį, patobulinti bei paskleisti naujus profesinio orientavimo ir konsultavimo būdus, mokantis visą gyvenimą. Sukurtas projekto produktas padėtų pasirinkti patrauklią ir rinkos poreikius atitinkančią profesiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Darbo rinkos poreikiai; Informacinių priemonių dizainerio; Informacinių priemonių dizaineris, šildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo inžinierius; Inžinerijos specialistų poreikis; Inžinierius; Karjeros konsultavimas; Mokymasis visą gyvenimą; Naujos karjeros konsultavimo formos; Profesijos; Suvirinimo inžinierius; Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius; Career Counseling; Demand for engineering specialists; Engineer in heating, ventilation and air conditioning; Engineer, multimedia designer; Job market needs; Labour market; Lifelong Learning; Multimedia desinger; New forms of career counseling; Profession; Welding engineer.

ENIn the article the research results of the job market needs for previously selected jobs – welding engineer, multimedia designer and engineer in heating, ventilation and air conditioning – are discussed. The research was performed realizing the international pilot project „Career Counseling in Lifelong Learning using New ICT Approach and Tools“. The specific project aims are to create, test and evaluate the effect of IT methods – VIRCOUNS, to develop and disseminate new career counseling means in lifelong learning. The product of the project could help in choosing an attractive and corresponding to the market demands profession. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34061
Updated:
2016-10-01 09:13:29
Metrics:
Views: 10
Export: