The Youth and countryside – possibilities and orientations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Youth and countryside – possibilities and orientations
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 331-336
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas jaunimo požiūris į mokslo ir studijų reformą ir aptariamos galimos kaimo plėtros galimybės. Tyrimas atliktas Lietuvos žemės ūkio universitete. Tyrime dalyvavo 887 I-III kurso studentai. Nustatyta, kad Lietuvos žemės ūkio universiteto studentai neturi pakankamai informacijos apie mokslo ir studijų reformą, tačiau juos tai domina ir jie turi savo nuomonę apie tai. Studento daugumos požiūris į reformą yra kritinis. Nemaža studentų dalis galėtų dalyvauti veikloje, darančioje įtaką reformai, nors jie išreiškė nepasitikėjimą studentų organizacijomis. Studentų neigiamą reakciją į reformą sąlygojo tai, kad jie nemano, jog nauja studentų finansavimo tvarka yra teisinga. Absoliuti studentų dauguma mano, kad pagal naują studijų finansavimo tvarką jie negalės mokytis dėl nepakankamų finansų. Be to, studentams yra labai svarbi reformos nuostata, kad studentai valstybės finansavimu galės naudotis ne mažiau kaip dvejus metus. Daugumos studentų teigimu, tai sumažins motyvaciją gerai studijuoti. Didžioji studentų dalis siūlo perskirstyti valstybės finansavimą, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus po kiekvieno semestro. Dauguma studentų pasirinko Lietuvos žemės ūkio universitetą, nes jie norėjo dirbti pagal specialybę ir ketina gyventi ir dirbti Lietuvoje. Jiems yra svarbios kaimo plėtros galimybės. Turint omenyje, kad kaimo gyventojai atsilieka nuo miesto gyventojų, atsižvelgiant į švietimo ir visų pirma aukštojo mokslo lygį, tokia situacija gali sukelti kultūrinius skirtumus tarp miesto ir kaimo ir intensyvinti kaimo kultūrinį atsilikimą.Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Kaimas; Kaimiškosios vietovės; Kaimo plėtra; Mokslo ir studijų reforma; Raida; Vystymasis; Countryside; Countryside development; Development; Reform of science and studies; Youth; Youth, countryside, development, reform of science and studies.

ENThe article based on the poll data of students of the Lithuanian university of agriculture (LUA) accomplished in June 2009 analyses the controversial reform of science and studies in Lithuania and its possible outcomes for rural development. The poll revealed how students were informed about the reform, what their evaluation is and how determined they are to participate in the activities with reference to the reform. Students are critical about the reform because it creates serious financial obstacles to study for school leavers with insufficient evaluations in the school leaving certificate. It became evident that the majority of students would be unable to study following the order established by the reform. The outcomes of science and studies reform could be negative for countryside. Agriculture and other related branches may lose part of specialists and the countryside may be left without the majority of educated young people. This would increase cultural disparities between the city and countryside and postpone the creation of information society in Lithuania. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Posovietinės Lietuvos politinė anatomija / Ainė Ramonaitė. Vilnius : Versus aureus, 2007. 183 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34054
Updated:
2016-09-30 21:06:56
Metrics:
Views: 18
Export: