Preconditions for developing a knowledge-based bioeconomy in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preconditions for developing a knowledge-based bioeconomy in Lithuania
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 214-218
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTŽiniomis grįsta bioekonomika gali būti apibūdinta kaip ekonomika, kurioje pagrindiniai statybiniai blokai pramonei ir žaliavos energijai išgauti yra augalinės kilmės (t.y. atsinaujinantys) šaltinių. Straipsnio tikslas yra nustatyti išankstines sąlygas transformuoti Lietuvos ekonomiką į žiniomis grįstą bioekonomiką. Plačiąja prasme žiniomis grįsta bioekonomika gali būti apibūdinta kaip ekonominė veikla, pagrįsta moksline ir tyrimų veikla, tiriančia genetinio ir molekulinio lygio mechanizmus ir procesus ir jų taikymą pramonėje. Bioekonomikos poveikis šalies ekonomikai yra įvairus. Jis priklauso nuo dviejų dimensijų: biologinių išteklių gausos ir šalies išsivystymo lygio. Lietuva turi pakankamai biologinių išteklių, būtent žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produkcijos ir jos potencialo. Lietuvoje yra geros galimybės pritaikyti naujas biotechnologijas ir gamtos mokslus, nes čia yra kvalifikuota darbo jėga ir gera proporcija mokslo ir studijų institucijų, vystančių biotechnologijas. Žiniomis grįsta bioekonomika žengia pirmus žingsnius Lietuvoje ir kitose šalyse, turinčiose tokį patį išsivystymo lygį. Pagrindiniai elementai, kurie skatina Lietuvos ekonomikos transformaciją į žiniomis grįstą bioekonomiką yra: nacionalinis energetikos saugumas, teigiamas poveikis kaimo ekonomikai ir aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas. Lietuva susiduria su kai kuriais sunkumais vystant bioekonomiką: neišvystyta kooperacija tarp ekonomikos subjektų, nepakankamai didėjančios tiesioginės užsienio investicijos, mažas skaičius įmonių, vystančių tyrimus ir kuriančių inovacijas ir kt.Reikšminiai žodžiai: Bioekonomika; Bioekonomikos įtaka šalies ekonomikai; Biotechnologijos, Lietuvos ekonomika; Ekonomikos plėtra; Lietuvos ekonomika; Naujoji biotechnologija; Prielaidos; Žiniomis grįsta bio-ekonomika; Žiniomis grįsta bioekonomika; Žinių ekonomika; Bioeconomy; Biotechnologies; Economic development; Impact of bioeconomy on the countrys economy; Knowedge-based bioeconomics; Knowledge-based; Knowledge-based bio-economy; Lithuania; New biotechnology; Preconditions.

ENOne part of this article reveals the importance of knowledge-based bioeconomy to the economy as a whole and importance to the different categories of countries. In this case theoretical approach allows addressing this task. The importance of knowledge-based bioeconomy is realized as presumptive benefits for the country’s economy. It is supposed that benefits for the country depend on two dimensions, namely: the abundance of biological resources and the level of country development. Lithuania has good position according those dimensions. Other part of this article identifies the root elements which help to transform Lithuania’s economy towards the knowledge-based bioeconomy. Those root elements could be understood as the objectives to increase the national energy security, to promote advantageous impact for rural economies and the creation of high value added products. Finally attention addressed to the bioeconomy at a political level is summarized in this article. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34047
Updated:
2016-09-28 23:58:24
Metrics:
Views: 11
Export: