The Present state of the built historic environment of Lithuanian rural settlements and its potential for sustainable socioeconomic development (case of Sudovia region)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Present state of the built historic environment of Lithuanian rural settlements and its potential for sustainable socioeconomic development (case of Sudovia region)
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 61-67
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTNauji tyrimai atskleidžia, kad nekilnojamasis kultūros paveldas gali prisidėti ne tik prie kultūrinio vystymosi, bet ir prie integruotos darnios plėtros, apimančios kultūrinę, aplinkos, ekonominę ir socialinę dimensijas. Straipsnio tikslas yra aptarti nekilnojamojo kultūros paveldo Lietuvos kaimo gyvenvietėse esamą būklę ir suformuoti gaires jo panaudojimui siekiant darnaus socialinio ekonominio vystymosi šalies gyvenvietėse ir kaimo regionuose. Kaimo gyvenvietės sudaro didesnę dalį gyvenviečių Lietuvoje. Didelė jų dalis turi istorines šaknis ir išlaikė savo nekilnojamąjį kultūros paveldą iki mūsų dienų. Deja, dabartinė socialinė ekonominė situacija šalies kaimo gyvenvietėse yra nepalanki išsaugoti statytiniam paveldui. Daug kaimo gyvenviečių yra paveiktos nedarbo, skurdo, ekonominės emigracijos ir gyventojų senėjimo. Mažėjantys žmogiškieji ištekliai lemia kultūrinio gyvenimo ir materialinio paveldo smukimą. Kaimo vietovių suformuotą istorinę aplinką veikia remonto nebuvimas, netinkamas naudojimas ir vandalizmas. Šias tendencijas toliau skatina visuomenės abejingumas ir nuosavybės problemos. Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą galima motyvuoti ne tik jo kultūrine reikšme, bet ir socialiniu ekonominiu potencialu. Tyrimo rezultatai rodo, kad istorinių pastatų ir ansamblių renovacija ir pakartotinis panaudojimas gali padidinti verslumą kaimo vietovėse, stimuliuoti darnų kaimo ir kultūrinį turizmą, inovacijas restauracijoje ir gamyboje, taip prisidedant prie ekonominių veiklų diversifikacijos ir ekonominės ir ne ekonominės gerovės kaimo regionuose didinimo.Reikšminiai žodžiai: Darni plėtra; Darni socioekonomikė plėtra; Istorinių pastatų aplinka; Istorinė aplinka; Kaimo gyvenvietės; Kultūrinis paveldas; Built historic environment; Cultural heritage; Historic environment; Rural settlements; Sustainable development; Sustainable socioeconomic development.

ENRecent researches and projects suggest that the built historic environment and its maintenance can contribute not only towards cultural development, but also towards the integrated sustainable development, encompassing cultural, environmental, economic, and social dimensions. Despite the increasing demographic urbanization of the planet, rural areas and rural settlements play crucial role in the economic development, wellbeing of societies and in preservation of the cultural heritage which has formed in rural environment and needs to be maintained. The researchers suggest that the built historic environment and its preservation can contribute to the entrepreneurship, innovation, and the diversification of businesses in rural areas. The interaction between socioeconomic development of rural areas and the preservation of their built historic environment can be mutual: increasing economic wellbeing can provide financial and human resources for heritage preservation. Considering these presumptions, the aim of the article is to present the contemporary state of the built historic environment of Lithuanian rural settlements and to discuss possibilities of its contribution to sustainable socioeconomic development of these settlements and rural areas. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Lietuvos kaimo deagrarizacijos ir daugiafunkciškumo sąsajos / Mečislovas Treinys, Valerija Vinciūnienė, Bernardas Vaznonis, Gintarė Janušauskaitė. Žemės ūkio mokslai. 2006, Nr. 1, Priedas, p. 9-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34041
Updated:
2016-09-27 16:46:59
Metrics:
Views: 8
Export: