Influence of power supply reliability to the balanced growth of economics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of power supply reliability to the balanced growth of economics
Alternative Title:
Energijos patikimumo įtaka subalansuotam ekonomikos augimui
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 5 (50), p. 66-72
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendroji energetinė sistema; Energetinis patikimumas; Energijos ištekliai; Energijos išteklių panaudojimas; Energetic reliability; Energy resources; The utilization of the energy resources; United energetic system; Utilization of energy resources.
Keywords:
LT
Bendroji energetinė sistema; Energija. Energetika / Energy. Energetics.
EN
Energetic reliability; Energy resources; United energetic system; Utilization of energy resources; utilization of the energy resources.
Summary / Abstract:

LTLietuvos energetikos sektorius savo svarba, darbuotojų skaičiumi, bendra ilgalaikio energetikos įmonių turto verte ir išlaidų, skiriamų importuojamiems energijos ištekliams įsigyti, dydžiu yra vienas reikšmingiausių šalyje. Straipsnio tikslas yra apžvelgti aprūpinimo energijos ištekliais patikimumo problemas ir prielaidas Lietuvos integracijai į bendrą Baltijos valstybių energetikos sistemą bei suformuluoti svarbiausias šio proceso vystymosi tendencijas. Energijos tiekimo patikimumas – vienas svarbiausių veiksnių, sąlygojančių subalansuotą Lietuvos ekonomikos augimą, suprantamas kaip liberalizuotos, skaidrios, prognozuojamos ir konkurencingos rinkos sukūrimas; elektros ir dujų tinklų integracija; energetikos infrastruktūros fizinės apsaugos (nuo teroristų atakų, politinio pobūdžio rizikos) gerinimas; mechanizmo, skirto valstybių (Baltijos regiono) solidarumo veiksmams užtikrinti parengimas bei bendrų infrastruktūros apsaugos standartų ir priemonių įdiegimas; energijos šaltinių diversifikacija ir priklausomybės nuo energijos išteklių importo mažinimas. Lietuvos Nacionalinė energetikos sistema negali būti vystoma atsietai nuo kitų dviejų Baltijos valstybių (Latvijos ir Estijos) energetikos sistemų. Logika reikalauja pirmiausia suderinti šalių pozicijas, išspręsti ginčytinus klausimus, priimti principinius strateginius sprendimus ir parengti bendrąjį dokumentą. Stabiliam ir subalansuotam šalies vystymuisi patikimas apsirūpinimas energijos ištekliais turės esminį poveikį ekonomikos, socialinių reikmių rinkos, aplinkosaugos, mokslo ir technologijų pažangos srityse.

ENThe Lithuanian energy sector is one of the most significant in the country by its importance, number of employees, total value of fixed assets of energy companies and the amount of expenditure on imported energy resources. The paper aims to give an overview of the problems of reliable supply of energy resources and the preconditions for Lithuania’s integration in the overall Baltic energy system, and to formulate the key trends of the development of this process. Reliable energy supply is one of the key factors that determines balanced Lithuanian economic growth and is perceived as the creation of a liberalised, transparent, predictable and competitive market; electricity and gas network integration; improvement of the physical security of energy infrastructure (against terrorist attacks, political risks); preparation of a mechanism intended to ensure the actions of solidarity of states (Baltic Region) and implementation of common infrastructure security standards and measures; diversification of energy sources and reduction of dependency on the import of energy resources. The Lithuanian national energy system cannot be developed separately from the energy systems of the other two Baltic States (Latvia and Estonia). Logically, the positions of the countries should be first coordinated, debatable issues should be solved, the principal strategic decisions should be made, and the overall document should be drafted. Reliable supply of energy resources will basically affect the country’s stable and sustainable development in the areas of economy, social needs market, environment protection, and advancement of science and technologies.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Daugiabučių namų renovacijos efektyvumo vertinimas / Daiva Rapcevičienė. Mokslas - Lietuvos ateitis. 2010, t. 2, Nr. 2, p. 83-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34013
Updated:
2018-12-17 11:54:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: