Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė samprata
Alternative Title:
Constitutional concept of the Seimas as representation of the nation
In the Book:
Steigiamajam Seimui - 90 / sudarytojai Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. P. 29-37. (Lietuvos valstybingumo paveldas ; t. 1)
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė samprata Lietuvoje. Steigiamasis Seimas buvo pirmasis atstovaujamosios demokratijos institutas Lietuvos valstybės istorijoje. Tai, kad Steigiamasis Seimas įtvirtino parlamentinę demokratiją, perėmė Vakarų Europos valstybių parlamentarizmo tradiciją, rodo, jog Lietuva, išsivadavusi iš šimtametės Rytų kaimyno priespaudos, iš karto pasirinko Vakarų geopolitinę orientaciją, kad ji atmetė tiek autokratinę monarchijos diktatūrą, tiek marksizmo (bolševizmo) ideologiją ir praktiką. Nors 1920 m. Laikinojoje Konstitucijoje Steigiamojo Seimo įgaliojimai buvo apibrėžti labai lakoniškai, iš nustatyto konstitucinio reguliavimo, Steigiamojo Seimo veiklos ir jo priimtų įstatymų matyti, kad jis vykdė visas klasikines demokratinės valstybės parlamento funkcijas. Steigiamasis Seimas buvo ypatingas Seimas vien tuo, kad turėjo Tautos duotą steigiamosios galios mandatą nustatyti valstybės valdžios struktūrą, politinio ir ūkinio gyvenimo pamatus, apibrėžti asmens ir valstybės santykius ir pan. tai buvo įtvirtinta Steigiamojo Seimo 1922 m. priimtoje nuolatinėje Konstitucijoje. Būtent ši Konstitucija padarė didelę įtaką Seimo, kaip tautos atstovybės, šiuolaikinės konstitucinės sampratos susiformavimui. Konstitucija buvo vienas iš labai svarbių dokumentų, kuriuo remiantis buvo kuriama ir šiuo metu galiojanti, 1992 m. tautos referendumu priimta Konstitucija.Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Lietuvos Respublikos Seimas; Lietuvos valstybė; Parlamentarizmas; Parlamentinė demokratija; Seimas; Seimas, funcijos, įgaliojimai; Steigiamasis Seimas; Suverenumas; Constituent Seimas; Constitution; Constitutional Court; Parliament, functions, authorities; Parliamentarism; Parliamentary democracy; Seimas; Seimas of the Republic of Lithuania; Sovereignty; The State of Lithuania.

ENThe paper analyses the constitutional concept of the Seimas as the representative body of the Nation in Lithuania. The Constituent Assembly was the first institution of represented democracy in the history of the State of Lithuania. The fact that the Constituent Assembly established parliamentary democracy and took over the tradition of Western European parliamentarianism shows that Lithuania, having liberated from the centuries-old oppression of the Eastern neighbour, immediately chose a Western geopolitical orientation and rejected both the autocratic monarchy dictatorship and Marxism (Bolshevism) ideology and practice. The 1920 draft Constitution defined the powers of the Constituent Assembly in a very laconic manner; the constitutional regulation, the activities of the Constituent Assembly and the laws adopted show that it performed all classical functions of the parliament of a democratic state. The Constituent Assembly was particular, because it had the mandate of the constituent power vested by the Nation to establish the state’s government structure, the foundations of political and economic life, define the relationship between the individual and the state, etc. All this was established in the permanent Constitution adopted by the Constituent Assembly in 1922. Namely this Constitution had a considerable influence on the formation of the contemporary constitutional concept of the Seimas as the representative body of the nation. The Constitution was one of the key documents used as the basis for the currently effective Constitution, which was adopted by the nation’s referendum in 1992.

ISBN:
9789955336594
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34003
Updated:
2013-04-28 23:01:50
Metrics:
Views: 28
Export: