Baltų kalbų medžiaga žodyne "Svenska akademiens ordbok"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų kalbų medžiaga žodyne "Svenska akademiens ordbok"
Alternative Title:
Baltic material in SAOB dictionary
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2010, t. 19, nr. 1/2, p. 71-78
Keywords:
LT
19 amžius; Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language; Prūsų kalba / Prussian language; Semantika / Semantics; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama „Svenska Akademiens ordbok“ (SAOB), švedų kalbos istorinio žodyno, baltų kalbų medžiaga. Tai didžiausias kada nors įgyvendintas skandinavų kalbų leksikografinis projektas, pradėtas rašyti dar XIX a. Iš viso iki 2017 m. planuojama išleisti apie 40 žodyno tomų. Svarbiausias SAOB bruožas – didelės apimties šaltinių medžiaga, apimanti laikotarpį nuo 1521 m. iki šių dienų. Nuo 1997 metų SAOB galima naudotis ir tekstyno pavidalu. Būtent žodyno elektroninis variantas paskatino pasidomėti, kaip SAOB atsispindi baltų kalbų medžiaga. Atmetus pasikartojimus ar klaidingas kalbų nuorodas surasta 19 prūsų, 163 lietuvių ir 59 latvių pavyzdžių nuorodų. Straipsnyje apžvelgiama, kokie baltų kalbų žodžiai patraukė švedų kalbininkų dėmesį per ilgus žodyno rašymo metus. Kai kurie pavartojimo atvejai siejami su visomis trimis baltų kalbomis, tokių pavyzdžių yra 4: prie švedų asp, hem, polack ir silver. Daugelyje straipsnių randamos nuorodos į dvi baltų kalbas. Prūsų ir lietuvių (4): pvz. švedų klafter 'ilgio vienetas, lygus apkabinimui' – prūsų poglabū, lietuvių glėbti, glóbti. Prūsų ir latvių (1): švedų strump 'vandens (smėlio) atšaka' – prūsų strambo, latvių striebs, struobs. Lietuvių ir latvių (23): pvz. švedų barn 'vaikas' – liet. bérnas, bernélis, latvių bērns. Straipsniuose, kuriuose paminėta viena iš baltų kalbų, randama nuorodų į 10 prūsų kalbos pavyzdžių, 132 lietuviškus ir 31 latvišką pavyzdį. Nepaisant to, kad etimologija nėra pagrindinis žodyno tikslas (ir nežiūrint kai kurių abejotinų baltų pavyzdžių) pažintis su SAOB medžiaga baltistui yra įdomi ir naudinga.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Baltų kalbų medžiaga; Etimologija; Latvių kalba; Prūsų kalba; Semantika; Švedijos Akademijos žodynas; Švedų kalba; Baltic languages; Baltic material; Dictionary of the Swedish Academy; Etymology; Old Prussian; Semantic; The Baltic language; The Latvian language; The Lithuanian language; The Swedish language.

ENThe article presents Baltic material in the Dictionary of the Swedish Academy (SAOB). Though etymology is not the main aim of the SAOB, an overview of the material of Baltic languages presented in the dictionary and a comparison of Swedish and Baltic parallels can be useful for Baltic linguistics, both in the field of history of etymologies and for semantic typology. The article lists examples from the Baltic languages mentioned in the dictionary (in the 35 volumes published up-to-now) – about 300 examples in Prussian, Lithuanian and Latvian. [text from author]

ISSN:
1691-0036
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33977
Updated:
2021-03-01 09:08:25
Metrics:
Views: 5
Export: