The Problems of implementation of the European Union directives for electrical and electronic equipment hazardousness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problems of implementation of the European Union directives for electrical and electronic equipment hazardousness
Alternative Title:
Europos Sąjungos direktyvų dėl elektros ir elektroninių gaminių kenksmingumo diegimo problemos
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 3 (48), p. 43-49
Keywords:
LT
Japonija (Japan); Kinija (China); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Atliekų tvarkymas / Waste management; Europos Sąjungos teisė / European Union law; Integracija / Integration; Kokybė / Quality.
Summary / Abstract:

LTKonkurencingumui įtakos turi daugelis aplinkybių. Neatsiejama verslo dalimi išlieka būtinybė turėti vadybos ir produktų sertifikatus, nepaisant didelių išlaidų, reikalingų jiems gauti ir palaikyti. Tai, kad akcinėje bendrovėje (AB) „Ekranas“ gaminami kineskopai nesprogsta, neskleidžia jonizuojančios spinduliuotės, yra degumui atsparūs, patvirtina iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, JAV, Rusijos ir kt. gauti sertifikatai. Tai – ne naujiena, kadangi šie esmi-niai reikalavimai, išdėstyti standartuose, egzistavo nuo pat kineskopų gamybos pradžios. Tačiau jau antri metai galioja dvi naujos Europos Sąjungos (ES) direktyvos. Viena jų yra WEEE direktyva (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo). Lietuva privalo pasiekti, kad iki 2008 metų iš privačių namų ūkių būtų surinkta ne mažiau kaip 4 kg tokių atliekų vienam gyventojui per metus. Turės būti sukurta visa atliekų surinkimo, rūšiavimo, perdirbimo sistema. AB „Ekranas“ tai paveiks netiesiogiai, tačiau nevalia užmiršti, kad po kiek laiko kineskopai taps pagrindine televizoriaus atlieka. Dalis tų atliekų tvarkymo išlaidų bus priskirta ir gamintojams. Siekiant būsimą atlieką padaryti kuo mažiau kenksmingą žmogui ir gamtai, skirta kita direktyva, vadinama RoHS (pavojingų junginių naudojimo apribojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose). Šioje direktyvoje pateiktas medžiagų, kurių naudojimas apribojamas minėtuose prietaisuose, sąrašas. Tai – švinas, gyvsidabris, kadmis, heksavalentinis chromas, polibrominuoti bifenoliai (PBB) ir polibro-minuoti difenilo eteriai (PBDE). Taipogi, reikia įrodyti savo vartotojams ir tikrinančioms organizacijoms – pateikti iš įvairių laboratorijų gautus sertifikatus, kad AB „Ekranas“ gaminami kineskopai neturi šių medžiagų arba turi leistiną koncentraciją.Problema, kad Lietuvoje trūksta mokslinių tyrimų duomenų bei visaapimančios informacijos, ypač globalizacijos kontekste, apie pastaruoju metu vykstančius pasikeitimus, susijusius su gaminių kenksmingumo aplinkai mažinimo reikalavimais. Tai ypač aktualu elektros ir elektroniniams gaminiams, kadangi direktyvos RoHS reikalavimai įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d. Pagrindinis tikslas – išnagrinėti ES direktyvas dėl elektros ir elektroninių gaminių kenksmingumo, akcentuojant šių direktyvų svarbą globalios konkurencijos sąlygomis. Uždaviniai: išanalizuoti šiuo metu egzistuojančią griežtėjančių reikalavimų aplinką; apibrėžti problemas, iškylančias diegiant ES direktyvas dėl elektros ir elektroninių gaminių kenksmingumo; AB „Ekranas“ pavyzdžiu pateikti minėtų direktyvų diegimo bei integravimo į veikiančią šiuo metu kokybės ir aplinkos vadybos sistemą rekomendacijas. Problemai tirti naudojamas mokslinės literatūros, teisės aktų, internetinės informacijos šaltinių analizė ir daugiametis praktinės patirties dirbant kokybės ir aplinkos vadybos srityje apibendrinimas. Atlikus analizę, išskirtos ir apibrėžtos pagrindinės RoHS ir WEEE direktyvų diegimo problemos. Pateikta ES direktyvų dėl elektros ir elektroninių gaminių kenksmingumo diegimo patirtis AB „Ekranas“. Vadybine prasme RoHS ir WEEE sistemos palaipsniui integruojamos į šiuo metu veikiančią verslo vadybos sistemą, kurios pagrindą sudaro pagal tarptautinius standartus ISO 9001 ir ISO 14001 sukurta ir įdiegta kokybės ir aplinkos vadybos sistema. Kokybės valdymo metodų integravimo principai, išbandyti ilgametėje praktikoje, gerai tinka ir šiuo atveju. Remiantis Goodman (2005) rekomendacijomis, AB „Ekranas“ sudarytas ir praktiškai naudojamas komponento ar medžiagos RoHS direktyvos atitikties įvertinimo sprendimų medis.Pateikiamos tokios išvados. Prognozuojama, kad RoHS ir WEEE atitikties deklaravimo ir palaikymo išlaidos bus didesnės negu tradicinėse saugos (produkto ir aplinkos) užtikrinimo sistemose. Papildomas privalumas – sertifikuotos aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001 turėjimas. RoHS ir WEEE sistemų diegimo patirtis dar kartą patvirtina, kad vadybos metodų ir sistemų integracijos tendencija yra neišvengiama, o sritys, kurias apima ši integracija, nuolat plečiasi. RoHS ir WEEE direktyvų pasirodymas – tai tik ilgo laikotarpio pradžia, kai aplinkosauginių reikalavimų daugės, o jų vykdymas daugiausia lems elektros ir elektroninių gaminių vystymosi tendencijas ateityje, ypač globalinės konkurencijos sąlygomis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Atliekų valdymas; Elektros ir elektroniniai gaminiai; Integracija; Išlaidos; Kokybės ir aplinkos vadybos sistemos; Pavojingos medžiagos; Electrical and electronic equipment; European Union; Expenses; Hazardous substances; Integration; Quality and environmental management systems; Waste management; Waste managment; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe problems of implementation of two new EU Directives is discussed in this article. It is so called WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) and RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment), as well as influence of these directives to quality and environmental management systems. The RoHS directive requires a number of potentially hazardous substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated byphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE)) to be phased out by 1 July 2006. Both directives will help reduce the environmental impact of electrical and electronic goods at the end of their life and contribute towards our sustainable development. The overall situation of legislation strenghtening, especially in globalization context, is analysed, including examples from the USA, Japan and China. There are suspects that EU directives RoHS and WEEE are just the beginning of a long period of environmental regulations. We may have entered a decades-long period where the chemical makeup of electrical and electronic components will be a big part of business success. The principles of sustainable design and integrating environmental aspects into product design are presented. The main problems of RoHS and WEEE implementation are discussed (totally 17 problems are highlighted and defined). The experience about these directives implementation in the company "Ekranas", producing colour picture tubes, is presented. An example of integrating RoHS and WEEE systems into quality and environmental management system using the same key elements and processes are given in the table. Decision tree, which is used in the company "Ekranas" to guide decisions on compliance issues, is shown in the figure. The list of literature is presented. [From the publication]

ISBN:
9955099631
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33974
Updated:
2021-03-03 17:39:24
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: