Land use planning in Lithuania and in the United States

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Land use planning in Lithuania and in the United States
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 2, p. 153-158
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTNustatant specifinių teritorijų planavimo tikslus reikia atsižvelgti į visuomenės poreikius, landšafto ypatumus, geografinę situaciją, geologines sąlygas. Straipsnio tikslas yra ištirti žemės planavimą Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuvoje ir JAV yra labai svarbu nustatyti specifinių teritorijų planavimo tikslus, o tai darant atsižvelgti į bendrus reikalavimus, o taip pat reikalavimus miestų vystymuisi, architektūrai, techninius, aplinkosaugos, paveldo išsaugojimo klausimus. JAV žemės naudojimą nustato vietinė valdžia valstijos lygiu, kuri leidžia įstatymus. Žemės naudojimo tvarkos laikymąsi prižiūri policija, kuri užtikrina visuomenės sveikatą, saugumą, moralines nuostatas ir gerovę. Žemės planavimas Jungtinėse Valstijose yra reguliuojamas zonuojant, o Lietuvoje – tvirtinant bendrąjį, specialųjį ir detalųjį teritorijos planą. Lietuvoje pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendimų specifiškumą teritorinio planavimo lygiai yra: nacionalinis, regioninis, rajono ir vietovės. Jungtinės Valstijos niekada nekūrė nacionalinio žemės naudojimo plano, nes žemės panaudojimas yra laikomas vietiniu reikalu. Lietuvoje ir JAV žemės planavimas yra socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo balansas. Žemės panaudojimo reguliavimas yra reikalingas, siekiant apginti atvirą erdvę ir gražius vaizdus, o planavimas yra reikalingas siekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų žemės panaudojimą.Reikšminiai žodžiai: Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Miesto kodai; Miesto kodas; Miesto kodeksas; Teritorijų planavimas; Žemės naudojimas; Žemės planavimas; Žemės skirstymas į zonas; Žemės suskirstymas į zonas; Žemėtvarka; Land planning; Land use; Land zoning; Lithuania; Town code; Town codes; USA.

ENWhen defining the aims of specific territorial planning, public needs, landscape features, geographical situation and geological conditions should be paid regard to. The paper aims to investigate land planning in Lithuania and the United States of America (USA). In both countries, it is very important to define the aims of specific territorial planning with regard to general requirements as well as the requirement for urban development, architecture, and technical, environmental and heritage preservation issues. In the USA, land use is stipulated by local authorities at the state level, which are responsible for legislation. Police is responsible for the supervision of following the land use procedure and guarantees public health, security, moral values and welfare. Land planning in the Unites States is regulated by zoning, whereas in Lithuania – by approving master, special and detailed territorial plans. According to the size of the planned territory and the specificity of decisions, the territorial planning levels in Lithuania are the following: national, regional, district and local. The USA has never developed a national plan of land use, because land use is considered to be a local matter. In Lithuania and the USA, land planning is the balance of social, economic and ecological development. Regulation of land use is necessary in order to protect open space and magnificent views, and planning is necessary in order to ensure efficient and rational land use.

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33969
Updated:
2017-03-13 15:28:04
Metrics:
Views: 5
Export: