Mokėjimo instrumento sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokėjimo instrumento sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje
Alternative Title:
Conception of the instrument of the payment in Lithuanian criminal law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 60 (52), p. 115-124
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTNaujasis Lietuvos baudžiamasis kodeksas (toliau tekste - BK) reformavo daugel] ankstesniųjų baudžiamųjų įstatymų suformuluotų institutų, naujai apibrėžė nusikalstamas veikas. Novelos yra ir baudžiamosios atsakomybės nustatymas už netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais, gaminimą; arba neteisėtą disponavimą jais (BK. 214 str.) bei už neteisėto mokėjimo instrumento ar jo duomenų panaudojimą (BK 215 str.). Veikos, numatytos BK 214 ir BK 215 str., iš kitų nusikaltimo sudėčių išsiskiria specifiniu nusikalstamos veikos dalyku, kuris ir yra šio straipsnio nagrinėjimo dalykas. Straipsnio tikslas - taikant loginį lyginamąjį ir sisteminį teisės aiškinimo metodus, atskleisti nusikalstamų veikų, numatytų BK 215, 216 straipsniuose, dalyko sąvoką. Straipsnyje analizuojamos kai kurios problemos, susijusios su tiksliu minėtų veikų dalyko apibrėžimu: pinigų, vertybinių popierių ir mokėjimo instrumentų sąvokų turinys, jų tarpusavio ryšys ir skirtumai, nusikalstamų veikų, numatytų BK 213, 214, 215 str., atskyrimo galimybės pasitelkiant jų dalykų sąvokas. Mokėjimo instrumento sąvoką siūloma vartoti kaip bendrąją jvairių atsiskaitymo priemonių sąvoką, nurodoma šios sąvokos teorinė reikšmė. Remiantis užsienio šalių patirtimi ir kitų Lietuvos teisės normų analize pateikiami kai kurie siūlymai tikslinti nusikalstamų veikų, numatytų BK 213, 214 ir 215 str., dalyką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Baudžiamoji teisė; Elektroninė mokėjimo priemonė; Elektroninės mokėjimo priemonės; Mokėjimo instrumentai; Nepiniginis mokėjimas; Criminal law; Criminal responsibility; Electronic mean of payment; Electronic means of the payment; Instruments of the payment; Non-cash payment.

ENMany of the institutions of the Criminal acts, which were formulated in the earlier Criminal acts, were reformed in the new Criminal code of Lithuania (hereafter – Criminal code). There were also new criminal acts determine in the Criminal code. The novels are also foreseen criminal responsibility for the production and illegal disposal of the counterfeit instruments of the payment, which are meant for the payment in non-cash (Art. 214 of the Criminal Code) and criminal responsibility for the illegal instruments of the payment or the using of the data of the illegal instruments of the payment (Art. 215 of the Criminal Code). The criminal acts, which are foreseen in Art. 214 and 215 of the Criminal Code, are distinguished by the object of the criminal act from other criminal acts of the Criminal Code. The object of the criminal acts, which are foreseen in Art. 214 and 215 of the Criminal Code, is the subject of this article. The aim of the article is to disclose the concept of the object of the criminal acts, which are foreseen in Art. 214 and 215 of the Criminal code.The author used logical method, comparative method and the method of the systematic interpretation of the law to reach the aim of the article. The author analyses the problems, related to the detailed determination of the object of the mentioned criminal acts. The author discloses the content of the definition of the money, stocks and the instruments of the payment, they interconnection and the differences, the possibility to separate the criminal acts foreseen in the art. 213, 214 and 215 of the Criminal Code by using the definitions of they objects. There are presented the suggestions to use the definition of the instruments of the payment to describe any means of the payment and the theoretical meaning of the definition of the instruments of the payment. The author also presents suggestions to correct the object of the criminal acts, which are foreseen in the Art. 213, 214 and 215 of the Criminal Code. These suggestions were made on the grounds of the practice of the foreign countries and the analysis of other norms of the Lithuanian law. [text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Elektroninės mokėjimo priemonės kaip baudžiamojo kodekso 214 ir 215 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų dalyko, samprata / Alenas Piesliakas, Vidmantas Dvilaitis. Jurisprudencija. 2008, Nr. 11 (113), p. 100-106.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33962
Updated:
2020-04-04 10:52:35
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: