Analysis of free state land in Kaunas county

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of free state land in Kaunas county
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 2, p. 95-98
Keywords:
LT
Jonava; Kaišiadorys; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Kėdainiai; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTSiekiant efektyviai išnaudoti žemės ūkio paskirties žemę ir vystyti konkurencingą žemės ūkio produkcijos verslą, kuriant sąlygas racionaliai valdyti žemę, yra labai svarbūs laisvos valstybinės žemės pardavimai žemės ūkio veiklai. Galimybė nusipirkti valstybinės žemės padeda efektyviau naudoti žemės ūkio paskirties žemę ir vystyti konkurencingą žemdirbystę. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti laisvos valstybinės žemės fondą Kauno apskrityje. Buvo analizuojama žemė šešiose Kauno apskrities savivaldybėse. Valstybinė žemė, esanti miestuose, analizuojama nebuvo. Remiantis 2009 m. birželio 1 d. duomenimis, Kauno apskrityje iš viso buvo 47375,19 ha laisvos valstybinės žemės arba 5,8 proc. viso apskrities ploto. Laisvą valstybinę Kauno apskrities žemę sudaro: 50 proc. žemdirbystės paskirties žemės, 32 proc. – miškai, 1 proc. – vandens telkiniai ir 17 proc. žemės yra skirta kitiems tikslams. Analizuojamu laikotarpiu (2007–2009 m.) trijuose rajonuose padidėjo laisvos valstybinės žemės plotai: Jonavos rajone padidėjo 568,35 ha, Kaišiadorių rajone – 266,76 ha ir Kėdainių rajone – 839,31 ha. Statistinė analizė taikant linijinį regresinį modelį parodė, kad Kauno apskrities laisva valstybinė žemė, atstumas iki rajono centro ir atstumas iki apskrities centro yra svarbūs parametrai, ir linijinis modelis turėtų būti tinkamas taikant 0,009 proc. reikšmingumą. Nustatyta silpna koreliacija tarp laisvos žemės plotų ir atstumo iki rajono centro, vidutinė koreliacija tarp laisvos žemės ploto ir atstumo iki apskrities centro.Reikšminiai žodžiai: Fondas; Kauno apskritis; Laisva valstybinė žemė; Žemės fondas; Žemės sklypas; Free state land; Fund; Kaunas county; Land fund; Land plot.

ENWith the possibilities to use land of agricultural effectively and develop competitive agribusiness, while establishing conditions to developing rationally managed land-owning, sales of free state land of agricultural purposes are very closely connected. Research purpose – to analyse free state land fund in Kaunas county. In this research 6 municipalities of Kaunas county were analyzed. Free state land, located in the cities, hasn’t been analyzed. Research found according to the dates, stated on the 1st of June 2009, in Kaunas county are 47375,19 ha of free state land all together. In analysing period (2007–2009) Jonava, Kaišiadoriai and Kėdainiai districts free state land plots were increased. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33948
Updated:
2016-09-20 22:44:38
Metrics:
Views: 11
Export: