On Lithuanians in the Academy and the book : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On Lithuanians in the Academy and the book: recenzija
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2011, vol. 15, p. 191-205
Recenzuojama knyga: Rzymskokatolicka akademia w Petersburgu 2007 319 p
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra Irenos Wodzianowskos studijos „Rzymskokatolicka akademia w Petersburgu [1842–1918] (Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, 2007) recenzija. Katalikų akademijos, veikusios St. Peterburge nuo 1842 iki 1918 metų, istorijos tyrimų tikrai nėra gausu, todėl daugybės archyvų, publikuotų šaltinių ir mokslinių analizių medžiaga paremtos studijos nekantriai laukė Katalikų bažnyčios istorijos tyrėjai. Rūpestingas ir atidus įsižiūrėjimas į teologijos akademijos veiklą yra svarbus tiek Katalikų bažnyčios istorijos, tiek modernių nacijų – baltarusių, latvių, lenkų, lietuvių, ukrainiečių, rusų – formavimosi istorijos studijų dalis. Tokio pobūdžio studija svarbi ir dėl šaltinių, susijusių su XIX amžiaus Rusijos imperijoje gana svarbios socialinės grupės – katalikų klerikalų – pozicija ir požiūriu, įvedimas į mokslinį diskursą. Wodziachowskos tyrimą sudaro keturios dalys: pirmoji skirta akademijos įkūrimo istorijai aptarti, antroji analizuoja institucijos struktūrą, o trečioji ir ketvirtoji tiria dėstytojų ir studentų asmenybes ir jų veiklą. Autorė pasitelkia klasikinį akademinės institucijos analizės modelį, kuris apima ne tik tiesioginio objekto tyrimą, bet ir socialinį bei kultūrinį institucijos veiklos kontekstą. Šaltiniai, kuriais remiantis daromas tyrimas, rinkti ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos, Rusijos bei Vatikano archyvuose. Vis dėlto knygoje gana daug netikslumų, kurių priežastimi tampa nepakankamas tiriamojo objekto konteksto išmanymas ir pernelyg didelis pasikliovimas lenkakalbės istoriografijos pozicija.Reikšminiai žodžiai: Imperatoriškoji Romos katalikų Dvasinė akademija; Irena Wodzianowska; Katalikų dvasininkija; Modernios tautos; Romos katalikų dvasinė akademija; Sankt Peterburgas; Sankt-Peterburgas; Vilnius; „Rzymskokatolicka akademia w Petersburgu, 1842–1918“; Catholic clergy; Imperial Roman Catholic Theological Academy; Irena Wodzianowska; Modern nations; Roman Catholic Theological Academy; Saint Petersburg; St. Petersburg; Vilnius; „Rzymskokatolicka akademia w Petersburgu, 1842–1918“.

ENThe article is a review of the study by Irena Wodzianowska „Rzymskokatolicka akademia w Petersburgu [1842–1918]” (Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, 2007). Pieces of research into the history of the Catholic Academy which was active in Saint Petersburg from 1842 to 1918 are, indeed, few in number; therefore, the study based on the material from numerous archives, published sources and scientific analyses has been anxiously awaited by researchers of the history of the Catholic Church. Careful and close examination of activities of the Theological Academy is a significant part of studies on the history of the Catholic Church and the history of formation of modern nations such as Belarusians, Latvians, Poles, Lithuanians, Ukrainians and Russians. This type of study is important also because of the introduction of sources related to the position and attitude of Catholic clerics, quite a significant social group in the Russian Empire in the 19th century, into a scientific discourse. The research by Wodzianowska consists of four parts: part one discusses the history of establishment of the Academy, part two looks at the institution’s structure, and parts three and four examine personalities of the teaching staff and students as well as their activities. The author uses a classical model for analysing an academic institution, which covers not only research into a direct subject, but also the social and cultural context of an institution’s activities. Sources underpinning the research have been collected in archives of not only Poland, but also Lithuania, Russia and the Vatican. The book, however, contains rather many inaccuracies caused by insufficient knowledge of the context of research subject and an excessive reliance on the position of the historiography in Polish.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33917
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: