Developing student responsibility in the process of foreign language acquisition

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Developing student responsibility in the process of foreign language acquisition
Alternative Title:
Atsakingumo ugdymas mokantis užsienio kalbos
Keywords:
LT
Aktyvieji mokymo metodai; Atsakingumas; Besimokančio studento savarankiškumas; Nauja mokymosi paradigma; Studentų atsakingumo lygmuo; Šiuolaikinės technologijos.
EN
Active teaching methods; Degree of student responsibility; Learner independence; Modern Technologies; New learning paradigm; Responsibility.
Summary / Abstract:

LTIki šiol aktualia išlieka problema, kaip išugdyti studentus, atsakingai žvelgiančius į savo mokymąsi. Be abejo, tarp studentų visuomet buvo ir bus neatsakingų jaunuolių, kurie mokosi tik nuolat raginami, vis primenant jų įsipareigojimus. Tokie studentai gyvenime neieškos iššūkių, vengs savarankiško darbo. Ateityje jiems bus sunku atitikti darbdavių poreikius ir lūkesčius, bendradarbiauti su kolegomis. Štai kodėl atsakomybės ugdymas tampa ypač aktualus ir svarbus siekiant universitetinio išsilavinimo. Straipsnyje aptariamo tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos žemės ūkio universiteto studentų atsakingumo lygmenį ir numatyti priemones jam padidinti. Atsakomybė už mokymąsi tiriama iš studento perspektyvos. Tokiu būdu galima nustatyti studentų požiūrį į tai, kas studijuojant jiems atrodo būtina, svarbu ir prasminga: ar siekiant tolesnių karjeros tikslų jiems prireiks tokių įgūdžių kaip savikontrolė, gebėjimas numatyti galutinį tikslą, savarankiškas sprendimų priėmimas, komandinis darbas, taip pat socialumas. Šiam tikslui buvo sudaryta ir adaptuota/pritaikyta anketa, iš kurios gauti duomenys atskleidė sąsajas tarp besimokančiųjų savarankiškumo bei atsakingumo ir leido numatyti tolesnio studentų atsakingumo ugdymo prielaidas.Mūsų patirtis rodo, jog pakeitus požiūrį į dėstytoją, kaip į svarbiausią ir vienintelį studento žinių šaltinį, ir priimant jį kaip studento patarėją ir pagalbininką, taip pat taikant aktyviuosius mokymo / mokymosi metodus, tokius kaip projektų, atvejo analizės, komandinio darbo, sukuriama aplinka, palanki atsakomybei ugdyti. Aktyvieji mokymo metodai perkelia atsakomybę už mokymąsi studentui, jis nuolat skatinamas savarankiškai ieškoti atsakymų ir sprendimų į iškilusias problemas, o ne vien tik vadovautis iš dėstytojo gauta ir išmokta informacija. Nauja mokymosi paradigma keičia suvokimą apie studijas ir jų organizavimą, skatina atsakingą studentų požiūrį į visus mokymo – mokymosi proceso dalyvius. [Iš leidinio]

ENProblem of getting students to be responsible for their own learning is still serious and becoming more so. Undoubtedly, students who are being irresponsible will study with constant reminders or prodding. They won’t seek out challenges and avoid taking on tasks that require greater personal involvement. It will be difficult for them to meet the needs and demands of their future employers, to cooperate with the people with whom they will work. Therefore fostering responsibility becomes of utmost importance in university education included. The present research aims to investigate a degree of student responsibility and foresee all possible means for its advancement. Responsibility for learning is investigated from the students’ perspective in order to discover what they see as relevant or meaningful while acquiring knowledge and mastering (selfmonitoring, goal, setting, decision making, conflict-resolution, social, study and team) skills that will be useful for their future career development. A self-adapted questionnaire has been prepared for this purpose. The obtained data revealed a link between the learner independence and responsibility allowing to foresee the implications for the development of student responsibility.Our experience suggests that shift from an educator as the only source of knowledge to students’ advisor, learner independence, sufficient access to modern technologies and information, active (project- based, case-study and team) methods can provide supportive environment for responsibility development. Active teaching methods place the responsibility for learning on the student by encouraging him/her to find the answer to a problem rather than memorizing a teacher – given information. A new learning paradigm changes understanding about studies and their arrangement, promotes a student to develop a responsible attitude towards all the participants of the teaching/learning process. [From the publication]

ISSN:
2029-0497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33912
Updated:
2020-06-23 17:10:28
Metrics:
Views: 3
Export: