Terms of computer science in professional environment, texts and dictionaries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Terms of computer science in professional environment, texts and dictionaries
Alternative Title:
Kompiuterijos terminai profesinėje aplinkoje, tekstuose ir žodynuose
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTTyrimo autoriai, filologijos ir kompiuterijos mokslų atstovai, bendradarbiaudami specialybės tekstų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą pagrindu, apžvelgia nesudėtingiausių – vienažodžių – kompiuterijos terminų (reiškiamų daiktavardžiais) dažninio vartojimo statistinės analizės rezultatus. Kai kuriais atvejais išnagrinėti labai didelių imčių specialūs tekstai bei tekstynai, apžvelgiant, kaip juose funkcionuoja daiktavardžiais išreikšti terminai. Originaliausioji tyrimo dalis - kompiuterinės programos "Lingvostatistika" pamatu gauti duomenys ir patvirtintas faktas, jog daugiausia kompiuterijos terminų randama leksinės sistemos paribiuose, kurie lingvostatistiškai apibūdinami labai mažais dažnumų indeksais (pasyviosios leksikos elementai). Naujadarai, kaip ir skoliniai, gimtosios kalbos leksinėje sistemoje yra palyginti retai atrandami vienetai. Juos pirmiausia aprobuoja ir vartoja profesionalai bei žurnalistai, periodikoje referuodami mokslo naujoves. Terminai, ypač naujausieji, nedažnai vartojami ir dabarties mokslo knygų tekstuose, ir bendrojo (netgi specializuoto) pobūdžio žodynuose. Tyrimo tikslas - matematinės kalbotyros metodais (dažninių indeksų statistinės analizės pagrindu) ištirti, kaip lietuvių kalboje funkcionuoja naujausieji kompiuterijos vienažodžiai terminai; taip pat parengti taikomąsias (mokomosios leksikografijos bei lingvodidaktikos) gautų rezultatų įžvalgas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktyvioji leksika; Aktyvus žodynas; Dažnio rodikliai; Dažnumų indeksai; Kompiuterijos terminai; Matematinė lingvistika; Pasyvioji leksika; Pasyvus žodynas; Profesinė terminija; Statistinė analizė (lingvistinė statistika); Statistinė analizė (lingvostatistika); Terminas; Active vocabulary; Frequency indexes; Mathematical linguistics; Passive vocabulary; Professional terminology; Statistical analysis (linguostatistics); Term; Terms of computer science.

ENAn increasing stream of texts about information technologies (IT) in the Lithuanian language usually translated from the English language makes the research of frequentative use of terms of computer science more relevant and important to the present. The present article reviews single-word terms (borrowings, derivatives, loan-translations, terminologized Lithuanian words) within the aspect of mathematical linguistics or linguostatistics. The interaction of the English language and the Lithuanian language as the cause of origin of a great many new scientific terms in the Lithuanian language is emphasized. [From the publication]

ISSN:
2029-0497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33911
Updated:
2016-09-10 14:12:47
Metrics:
Views: 10
Export: