Głos polki w kwestii konfliktów polsko-litewskich na początku XX wieku. Listy Stefanii Jabłońskiej do Liudasa Giry z lat 1909-1914

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Głos polki w kwestii konfliktów polsko-litewskich na początku XX wieku. Listy Stefanii Jabłońskiej do Liudasa Giry z lat 1909-1914
Alternative Title:
  • Lenkės balsas XX a. pradžios lenkų-lietuvių konfliktų kontekste. Stefanijos Jablonskos laiškai, rašyti Liudui Girai 1909-1914 metais
  • Voice of the polish woman in the context of the polish-lithuanian conflict. Letters of Stefania Jablonska to Liudas Gira written in the period of 1909-1914
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Liudas Gira; Stefanija Jablonska (Stefania Jabłońska); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Poezija / Poetry; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose saugomi lenkų poetės ir vertėjos S. Jablonskos (1862-1936) laiškai lietuvių poetui ir publicistui L. Girai (1884-1946). Jos laiškai yra draugystės. Siejusios autorę su Gira, bet taip pat jų nuomonių lenkų-lietuvių konflikto klausimu skirtingumo įrodymas. Jablonska tvirtai rėmė lenkų poziciją, apgailestavo dėl nesutarimų su „broliais lietuviais“, akcentavo iš Rusijos pusės Lietuvai kylančią grėsmę. Tuo tarpu Gira, lenkų ir vokiečių kraujo turintis lietuvis, garsėjo „Viltyje“ spausdintomis antilenkiško turinio publikacijomis. Greta antilenkiškų pažiūrų stiprėjo ir jo simpatijos bolševikų ideologijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 19 a. pabaigos lietuvių literatūra; 20 a. pradžios lietuvių literatūra; Laiškai; Lenkų ir lietuvių konfliktas; Lenkų-lietuvių santykiai; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Liudas Gira; Poezijos vertimai; Stefanija Jablonska; Vilniaus periodinė spauda; Letters; Lithuanian literature of the beginning of the 20th century; Lithuanian literature of the end of the 19th century; Lithuanian-Polish conflict; Liudas Gira; Martynas Mažvydas National Library of Lithuania; Poetry translation; Polish-Lithuanian relations; Stefania Jablonska; Vilnius periodical press.

ENIn the stocks of the Lithuanian National Martynas Mažvydas library letters of the Polish poetess and translator Jablonska (1862-1936) written to the Lithuanian poet and publicist Gira (1884-1946) are preserved. Jablonska's correspondence with Gira constitutes a proof of their fellowship as well as a proof of their different opinions regarding the Polish-Lithuanian conflict. Jablonska decisively supported the position of the Polish party and emphasized the threat to Lithuania from Russia. Meanwhile Gira was famous for his anti-Polish publications in the periodical "Viltis". Besides, his anti-Polish attitudes increased his fellowship feelings towards Bolshevik ideology. [From the publication]

ISBN:
9789955206934
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33909
Updated:
2016-09-10 09:54:51
Metrics:
Views: 7
Export: