Nauji Vlado Drėmos gyvenimo ir veiklos šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji Vlado Drėmos gyvenimo ir veiklos šaltiniai
Alternative Title:
New sources on the life and work of Vladas Drėma
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Juozas Girdvainis; Vladas Drėma; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTVladas Drėma (1910–1995) – vienas žymiausių Lietuvos dailės istorikų, talentingas dailininkas, pedagogas, muziejininkas, autoritetingas kultūros paveldo tyrėjas ir puoselėtojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, plačios erudicijos ir nepaprasto darbštumo žmogus, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos istorijoje. 1988–1990 m. jis dirbo šio bibliotekos Rankraščių skyriuje, sistemino ir aprašinėjo čia saugomus unikalius dailės kūrinius. Jo dėka į mokslinę apyvartą įtraukta „Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija“ (F320) šiuo metu yra vienas labiausiai mokslininkų tyrinėjamų Rankraščių skyriaus rinkinių. Šioje publikacijoje siekiama atidžiau pažvelgti į Bibliotekoje saugomą jo rašytinį palikimą ir paskelbti svarbesnius dokumentus. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į kelis vis dar menkai žinomus ir tyrinėtus dailės istoriko rankraščius, esančius Juozo Girdvainio fonde (F221). Tai 1955 m. Drėmos ranka užpildyta biografinių duomenų anketa, autobiografija, jos papildymai, 1941 m. liepą rašyto parodymo apie pirmąją sovietų okupaciją bei lenkų ir lietuvių santykius Vilniaus krašte 1940–1941 m. nuorašas. Straipsnyje atskleidžiamos šių dokumentų parašymo ir patekimo į Vrublevskių biblioteką aplinkybės. Aptariami rašytiniai šaltiniai, kurie suteikia vertingos informacijos dailės istoriko biografijai, Lietuvos kultūros istorijos ir vis gilyn į praeitį grimztančios sovietinės epochos realijų tyrimams.Reikšminiai žodžiai: Autobiografija; Juozas Girdvainis; Kultūros paveldas; Lenkų-lietuvių santykiai; Meno istorija; Pirmoji sovietų okupacija; Rankraščiai; Vilnius; Vladas Drėma; Autobiography; Cultural heritage; First soviet occupation; History of art; Juozas Girdvainis; Manuscripts; Polish-Lithuanian relations; Vilnius; Vladas Drėma.

ENVladas Drėma (1910–1995) is one of the greatest historians of Lithuanian art, talented artist and educationalist. A prominent researcher and preserver of cultural heritage, he left a lasting mark on the history of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. From 1988 to 1990, he worked in the Manuscript Department of the Library, where he systematized and described unique art pieces held by the department. Owing to his efforts to make available the "Collection of Drawings and Sketches by Lithuanian Artists"(F320) to scientific community, it is now one of the most studied collections of the Manuscript Department. The article presents some of the lesser known and little researched Drėma's manuscripts, kept in the Juozas Girdvainis Collection (F221). These include a biographical data form filled in by Drėma in 1955, an autobiography with supplementary notes, and a typed copy of a testimony about the first soviet occupation and Polish- Lithuanian relations in the Vilnius region in 1940–1941, written in July 1941 and discovered on September 21th, 1944 in the Archive of the Office of Studies in Vilnius. [text from author]

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33902
Updated:
2018-12-17 13:08:12
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: