Advokatas Tadas Vrublevskis - lietuvių politinių bylų dalyvis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Advokatas Tadas Vrublevskis - lietuvių politinių bylų dalyvis
Alternative Title:
Lawyer Tadeusz Wróblewski as a participant in Lithuanians’ political cases
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; Advokatai. Advokatūra / Lawyers. Advocacy; Augustinas Janulaitis; Lietuvių bylos; Lietuvių-lenkų santykiai; Mykolas Biržiška; Mykolas Riomeris; Motiejus Baltūsis; Politinės bylos; Povilas Višinskis; Tadas Vrublevskis.
EN
Attorney Tadas Vrublevskis; Lithuanian-Polish relations; Lithuanians cases; Political cases; Tadeusz Wroblevski; Tadeusz Wroblewski.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos garsaus advokato Tado Vrublevskio advokatavimo lietuvių politinėse bylose ypatybės. Tai daroma analizuojant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomus pirminius šaltinius – asmeniniame 155 Vrublevskio fonde esančias 54 bylas (iš maždaug visų 470 bylų), sietinas su advokato dalyvavimu lietuvių politiniuose teisminiuose procesuose. Lietuviams T. Vrublevskis tapo žinomas dėl gynimo kalbų 1894 m. Kražių byloje, 1904 m. bylose dėl nelegalios spaudos gabenimo ir platinimo, dėl nelegalių lietuviškų mokyklų organizavimo. 1906 m. pavasarį prasidėjo teismo procesai, susiję su Didžiojo Vilniaus seimo rezoliucijų įgyvendinimo bei apskritai tautinio revoliucinio judėjimo dalyviais. Naujas Vrublevskio advokatūros lietuvių politinėse bylose etapas prasidėjo po Vilniaus krašto inkorporavimo į Lenkijos sudėtį. Skaudžiai įžeistas, neįvertintas krašte įsigalėjusios lenkiškos administracijos, advokatas atkakliai gynė persekiojamus lietuvius – buvo Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto teisininkas. Gindamas savo kaltinamuosius, advokatas Vrublevskis kritiškai vertino caro, vėliau ir lenkų valdžios politiką engiamų tautų atžvilgiu, todėl visuomenės akyse teisindavo kaltinamuosius. Deja, Vrublevskio fonde esanti medžiaga nepakankamai atskleidžia jo darbo metodus, apie jo ginamąsias kalbas randame tik užuominas. Tai galėtų būti gilesnių tyrimų objektas.

ENThe aim of this small-scope study is to unveil the details of how Tadeusz Wroblewski handled Lithuanian’s political cases The article analyses primary sources held by the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Academy of Sciences – those 54 files (out of approximately 470 kept in the personal Wroblewski’s collection (No 155)), which could be related to the lawyer’s participation in Lithuanians’ political court cases Based on archival sources and available historiographical research, the article presents and evaluates Wroblewski’s activities in the cases related to Lithuanian national resurgence. [text from author]

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33901
Updated:
2018-12-17 13:08:12
Metrics:
Views: 18    Downloads: 10
Export: