1794 metų Tado Kosciuškos sukilimo spaudiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1794 metų Tado Kosciuškos sukilimo spaudiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje
Alternative Title:
Publications of Kościuszko’s Uprising of 1794 in the Rare book department of the Wroblewski library of the Lithuanian academy of sciences
In the Journal:
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; Tadas Kosciuška; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Lenkų literatūra / Polish literature; Spauda / Press; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
EN
Tadas Kosciuska.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai išleidus XVII a. Lietuvos lenkiškų knygų kontrolinį sąrašą nutarta tęsti pradėtą darbą ir rengti XVIII a. lenkiškų knygų kontrolinį sąrašą. Jame ketinama suregistruoti visus spaudinius, išleistus Lietuvos teritorijoje 1701–1800 metais. Rengiant įrašus buvo atrasta nemažai lenkiškų knygų kolekcijų, neužregistruotų Estreicherių Lenkų bibliografijoje . Straipsnyje aprašoma kolekcija – Lenkijos mokslų akademijos Kurniko bibliotekos spaudiniai, išleisti 1794 metų Kosciuškos sukilimo metu. Tarp jų – labai daug spaudinių, išleistų Vilniuje ir Gardine. Ši kolekcija saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Ji pavadinta: Dokumenty powstania 1794 r. w Polsce i Litwie: 92 dokumenty T. Kosciuszki. Šios kolekcijos spaudiniai įrišti viename konvoliute (rinkinyje) – kartu išleisti ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. 34 dokumentai išspausdinti Lietuvoje. Konvoliuto pradžioje įrištas 4 puslapių spaudinys Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego w Krakowie 24. Marca 1794. Jo pabaigoje išspausdinta Tado Kosciuškos priesaika (Przysięga Tadeusza Kościuszki). Kiti svarbūs dokumentai, išleisti Lenkijoje: Organizacya Rady Naywyzszey Narodowey Doczesney dla Polski i Litwy; Rada Naywyzsza Narodowa do obywatelow Polski i Litwy ir kt. Šie spaudiniai padėtų išsamiau ištirti 1794 m. Tado Kosciuškos sukilimo istoriją Lietuvoje, taip pat ir Lenkijoje, nes didesnė šios kolekcijos spaudinių dalis yra leista taip pat ir Lenkijoje.Reikšminiai žodžiai: Bibliografijos sąrašai; Knygos; Literatūra (lenkų); Lietuvos lenkiškos knygos; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMA Vrublevskių biblioteka; LMAVB; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences); Spaudiniai; Sukilimas, 1794 (Kosciuškos sukilimas; Kościuszko Uprising; Polish Uprising of 1794; Second Polish War); Tadas Kosciuška; Tado Kosciuškos sukilimas; Bibliographical indexes; Lithuanian literature (Polish); Polish books; Polish books of Lithuania; Publications; Tadas Kosciuska; Tadeusz Kosciuszko; Uprising (1794); Uprising of 1794.

ENThe author of the present article had compiled a control list of 17th century Polish books of Lithuania, published by the Bibliography and Book Science Centre of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania in 1998 Currently she is preparing a list of 18th century Polish books of Lithuania As she compiled the descriptions and added them to the database of 18th century Polish books of Lithuania, a number of Polish books collections, unregistered in the Polish Bibliography (Bibliographia Polska) by the Estreichers, emerged One of such collections – the only one in Lithuania and therefore the most valuable – is kept in the Rare Book Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences It is called The Documents of the Uprising of 1794 in Poland and Lithuania: 92 documents of T. Kosciuszko (Dokumenty powstania 1794 r. w Polsce i Litwie: 92 dokumenty T. Kosciuszki) The collection’s documents, both published in Poland and in Lithuania, are bound in one set The publications dated from March 24 to September 11, 1794 are published in Lithuania These documents have been added to the database of 18th century Polish books of Lithuania Other publications were printed in Poland and so have not been included into the database Only three publications from this collection were registered in the Estreicher’s bibliography; several publications have been found in other libraries The author comprehensively discusses these rare and valuable publications and separately mentions the extant copies kept elsewhere. [text from author]

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33900
Updated:
2018-12-17 13:08:12
Metrics:
Views: 44    Downloads: 29
Export: